ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ


"Σε συνέχεια της από 07.02.2012 Επιστολής του ΙΣΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο. Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης των ιατρών, σε συνδυασμό και με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 06/03/2012 στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικού Εισοδήματος κ. Σταματόπουλο και εκπροσώπους του ΙΣΑ," όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΔΣ του ΙΣΑ "είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου Δ12Α1074196 εξ 2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, δυνάμει της οποίας οι ιατροί δεν υποχρεούνται να δηλώσουν στην ετήσια φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει, καθώς κρίσιμος είναι ο χρόνος είσπραξης και όχι ο χρόνος έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ στοιχείου."


    Στην κορυφή