ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΗΤΑ Ο ΙΣΑ


Τελεσίγραφο απέστειλε στην διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ο ΙΣΑ, τονίζοντας ότι αν δεν δοθούν μέχρι τέλος του μήνα απαντήσεις θα προχωρήσουν σε αναστολή συνεργασίας με τον Οργανισμό τα μέλη του.Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του αναφέρει : " Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 'παρότι είχε επισημάνει πολλάκις ότι κανένας ιατρός δεν πρέπει να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, εξαιτίας της προχειρότητας με την οποία σχεδιάστηκε, προβλέποντας την περαιτέρω εξέλιξη του, παρά ταύτα υπήρξαν συνάδελφοι ιατροί, οι οποίοι «συμβλήθηκαν» με τον ΕΟΠΥΥ, μη υπογράφοντας σύμβαση βεβαίως, αλλά με την αποστολή φάξ. Εξαιτίας αυτού και παρά των αντιθέσεων που είχαμε εξ αρχής επισημάνει, τιμώντας τον θεσμικό μας ρόλο, ως θεματοφύλακες των δικαιωμάτων των μελών μας, ζητήσαμε από τον ΕΟΠΥΥ και από την ηγεσία του ΥΚΚΑ να προβούν σε άμεσες και δραστικές ενέργειες και δεσμεύσεις, προκειμένου να επιβιώσει ο θνησιγενής ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα εισηγηθήκαμε:

1) να θεσπιστεί με νομοθετική ρύθμιση καθεστώς απευθείας χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ώστε να μην διατίθενται τα χρήματα σε αυτόν μέσω των ασφαλιστικών ταμείων,

2) να δημιουργηθεί Επιτροπή Διαχειριστικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των υγειονομικών κλάδων, η οποία θα εξετάζει την διαχείριση των πόρων και τον καταμερισμό αυτών με ισότιμο τρόπο,

3) να μας δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμά σχετικά με την αποπληρωμή των 570.000.000 ΕΥΡΩ των παλαιοτέρων οφειλών του 2010 και 2011, των ασφαλιστικών φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

4) να μας δοθεί δέσμευση για την χρηματοροή των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων εντός του χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

Στόχος μας, όπως γίνεται σαφές εκ των ως άνω, είναι να δώσουμε λύσεις προκειμένου τα χρήματα, τα οποία διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ, να κατανέμονται με διαφάνεια και ισότιμα, καθώς επίσης και για να αποφευχθεί η κατάρρευση του.

Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι γίνονται θετικές και αξιόπιστες ενέργειες από την ηγεσία του ΥΚΚΑ, αλλά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, εάν δεν λάβει ρητές δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς μέχρι τις 31 Αυγούστου, θα καλέσει τα μέλη του, που έχουν «συμβληθεί» με τον ΕΟΠΥΥ, να αναστείλουν οποιαδήποτε συνεργασία τους από την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου και από κοινού να διεκδικήσουμε για τον Αθηναϊκό πληθυσμό ποιοτική υγεία και αξιοπρέπεια.

Ο ΙΣΑ δηλώνει για ακόμη μια φορά ότι το ιατρικό επάγγελμα οφείλει να γίνεται απρόσκοπτα μέσα από αξιοπρεπή επιβίωση των λειτουργών του. Εάν οι ιατροί μας, είναι εθελοντές της δημόσιας υγείας, θα έπρεπε τουλάχιστον να το γνωρίζουν και η πολιτεία να έχει ένα ευχαριστώ για αυτούς."


    Στην κορυφή