ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ


Σε επιστημονική παρουσίαση που έγινε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου παίδων Αγία Σοφία, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αντιμικροβιακής δράσης του χαλκού μετά την επιχάλκωση της Β΄ Μονάδος Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Αγία Σοφία από την εντατικολόγο Ιατρό κ. Χρύσα Πετροπούλου. Στην συγκεκριμένη μονάδα παρατηρήθηκε ελάττωση της μικροβιακής χλωρίδας σε ποσοστό άνω του 95%, στα σημεία εφαρμογής των κραμάτων αντιμικροβιακού χαλκού. Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη του φαινομένου στεφάνης σε ακτίνα δράσης άνω των 50 εκατοστών, με μείωση της μικροβιακής χλωρίδας σε ποσοστό 70-75%. Η επιχάλκωση έγινε τον Ιούλιο 2012 και οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2012.

Η Διευθύντρια της Β΄ Μονάδος Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών κ. Μαρίνα Αναγνωστάκου δήλωσε σχετικά: «…..η μείωση των λοιμώξεων ως αποτέλεσμα της ελάττωσης των παθογόνων βακτηρίων και ιών σε μία ειδικού τύπου μονάδα (ΜΕΝ), θα επιφέρει τη βελτιστοποίηση της υγείας των νεογνών που φιλοξενούνται στις μονάδες του νοσοκομείου παίδων Αγία Σοφία»

Ο Διοικητής του νοσοκομείου κ. Εμμανουήλ Παπασάββας τόνισε μεταξύ άλλων «… η παραπάνω εφαρμογή του Αντιμικροβιακού χαλκού, καθώς και η επιστημονική απόδειξη του φαινομένου της στεφάνης αποτελεί πρωτοποριακή και παγκόσμια πρώτη στον χώρο της υγείας. Επίσης, η μείωση των λοιμώξεων και της μικροβιακής χλωρίδας θα μειώσει το κόστος λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας.»

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού κ. Νίκος Βεργόπουλος ανακοίνωσε την πιστοποίηση της μονάδος ως αντιμικροβιακή με το σήμα Cu+ και με Αριθμό Πιστοποίησης No: 003. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας ανακοινώθηκαν στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υγείας για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας της ΕΣΔΥ, στην Αθήνα στις 13-15 Δεκεμβρίου 2012.


    Στην κορυφή