ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΣΕ ΜΕΘ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


Εκπληκτικά αποτελέσματα έδειξε η επίδραση των χάλκινων επιφανειών, στην μείωση των παθογόνων βακτηριδίων σε Ελληνική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σε αυτήν την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Αττικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αθήνας, διεξήχθη μία συγκριτική μελέτη, η οποία διήρκησε από τον Σεπτέμβριο του 2011 έως και το Φεβρουάριο του 2012. Συγκεκριμένες επιφάνειες της ΜΕΘ, επιστρώθηκαν με πιστοποιημένα κράματα αντιμικροβιακού χαλκού, όπως οι 6 από τις 12 κουπαστές κρεβατιών, οι επιφάνειες και οι χειρολαβές των πλευρικών τραπεζιών, οι βάσεις των ορών, οι χειρολαβές των βοηθητικών καροτσιών, οι βάσεις των δοχείων αντισηπτικού τζελ, καθώς επίσης και οι χειρολαβές στις ντουλάπες των νοσοκόμων.

Στον ίδιο χώρο της ΜΕΘ, λήφθηκαν δείγματα από τις επιστρωμένες και μη επιστρωμένες επιφάνειες, οι οποίες λειτούργησαν ως σημεία ελέγχου, 2 με 3 φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. Ο δειγματισμός πραγματοποιούνταν πριν από τον καθαρισμό, με τυποποιημένη τεχνική μέτρησης αποικισμού. Κατά τη διαδικασία, αξιολογήθηκαν σημαντικά βακτήρια, όπως π.χ. Gram-negatives, S.aureus και Enterococci.

Στη συγκριτική δοκιμή ο αποικισμός των βακτηρίων, μειώθηκε κατά μεγάλο ποσοστό στις επιφάνειες με επίστρωση αντιμικροβιακού κράματος χαλκού, φτάνοντας μέχρι και το 98% σε σύγκριση με τις μη επιστρωμένες επιφάνειες. Τα παθογόνα βακτήρια που απομονώθηκαν, ήταν τα MDR A.baumannii, K.pneumoniae, S.marcescens, P.aeruginosa, E.aerogenes, P.mirabilis, E.faecium, E.faecalis και S.dysenteriae.

Η επιστημονική επιτροπή στα συμπεράσματα που εξήγαγε, ανέφερε ότι η αντικατάσταση υλικών συχνής χρήσης με αντιμικροβιακό χαλκό, μπορεί να μειώσει τον υψηλό ρίσκο της περιβαλλοντικής μόλυνσης, από επικίνδυνα παθογόνα βακτήρια στους χώρους της περίθαλψης υγείας.

Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού είναι γνωστές και εδραιωμένες. Ο σκοπός της μελέτης αυτής, ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση των επιφανειών χαλκού στον αποικισμό παθογόνων βακτηρίων, σε περιβάλλον όπου υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση πολυανθεκτικών στελεχών βακτηρίων.


    Στην κορυφή