ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ


Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την απάντηση του αρμόδιου επίτροπου László Andor, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, για τις δυνατότητες χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων υπέρ αστέγων, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει καμία σχετική αίτηση παρά το γεγονός ότι τέτοια προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και μολονότι ο αριθμός των ανθρώπων που στερούνται στέγη στην Ελλάδα προσεγγίζει τις 20.000, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτούς οι εγκλωβισμένοι μετανάστες από το Δουβλίνο ΙΙ.

Οι άστεγοι, συγκεκριμένα, πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή σε προγράμματα που αφορούν την ένταξη ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, το πρόγραμμα του ΕΚΤ και του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλησης «Ανάπτυξη Άνθρώπινου Δυναμικού» που αφορά την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ευάλωτων ομάδων ανέρχεται σε 309.826.121 ευρώ, αλλά η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία αίτηση για χρηματοδότηση ειδικά των αστέγων.

Επιπλεόν, η αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το οποίο, από το 2010, επιτρέπει την επιλεξιμότητα της παροχής βοήθειας στέγασης σε περιθωριοποιημένες κοινότητες. Τα ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δεν προβλέπουν τέτοιου είδους ενέργειες. Μέχρι σήμερα, μάλιστα, η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το εάν οι εθνικές αρχές προβλέπουν να χρησιμοποιήσουν τη νέα αυτή διάταξη στο μέλλον ούτε για ποιες περιθωριοποιημένες ομάδες.

Κατόπιν των παραπάνω,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να χρησιμοποιήσουν άμεσα τη διάταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για παροχή βοήθειας στέγασης σε αστέγους, οι οποίοι προφανώς αποτελούν περιθωριοποιημένη κοινότητα;
Θα αιτηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Άνθρώπινου Δυναμικού» προκειμένου να δρομολογηθεί η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των αστέγων;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Παναγιώτης Λαφαζάνης


    Στην κορυφή