ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ


Σε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ προχώρησε το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μετά την ψήφιση από τη Βουλή της τροπολογίας για την αποχώρηση των τριών εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη διοίκηση του Ιδρύματος.

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, το οποίο συγκροτήθηκε σήμερα Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 σε Σώμα, έχει ως εξής:

Ανδρέας Μαρτίνης Πρόεδρος
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος Αντιπρόεδρος
Απόστολος Μπότσος Γενικός Γραμματέας
Ηλίας Κουτσογιαννόπουλος Ταμίας
Σάκη Κυπραίου - Γεωργιάδου Τακτικό Μέλος
Αντώνιος Βασιλογιαννακόπουλος Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Δουνδουλάκης Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Καρζής Αναπληρωματικό Μέλος
Αλέξανδρος Παπαδημητρίου Αναπληρωματικό Μέλος
Δημήτριος Λαγούρος Αναπληρωματικό Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής και οι μετέχοντες του Συμβουλίου ανακαλούνται ελευθέρως από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, μετά από πρόταση του Προέδρου του.
    Στην κορυφή