ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ


Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής, Πειραιά και Αχαϊας, αποφάσισαν την αναστολή των κινητοποιήσεων τους, μετά τις έγγραφες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης στα περισσότερα από τα αιτήματα τους, παραμένοντας βέβαια σε ετοιμότητα μέχρι την έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Ως εκ τούτου, τα φαρμακεία της Αττικής, Πειραιά και Αχαϊας, εκτελούν από σήμερα 12-1-2012, κανονικά τις συνταγές όλων των Ασφαλιστικών ταμείων με πίστωση, πλήν του ταμείου της ΔΕΗ, του οποίου οι οφειλές αγγίζουν τον ένα χρόνο καθυστέρησης.


    Στην κορυφή