ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων "ως έκτακτο μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας και προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις φαρμάκων σχετιζόμενες με την έναρξη ισχύος του νέου δελτίου τιμών, προβαίνει σε σύσταση, προς όλους τους εμπλεκόμενους, για την προσωρινή γενική αναστολή εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης όλων των φαρμακευτικών προϊόντων, από σήμερα 23-10-2012. Η απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και έχει προσωρινό χαρακτήρα", ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός και προσθέτει:

"Συστήνεται επίσης αναστολή αποθεματοποίησης και επιβάλλεται η διάθεση στην εγχώρια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από όλους του συμμετέχοντες στη διακίνηση (φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία).

Ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα σύσταση, θα προβεί σε απαγόρευση εξαγωγών και στην επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο σχετικών κυρώσεων. Ο ΕΟΦ θα επανέλθει σύντομα με έκδοση νεώτερης απόφασης."


    Στην κορυφή