ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΩΝ


Όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» με τη σύμφωνη γνώμη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα των εμπλεκομένων Παιδοκαρδιοχειρουργών όπως παράβαση δεοντολογίας και παράβαση ιατρικού κώδικα, αποφάσισε την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών της 1ης Υ.Πε Αττικής. Στους εν λόγω Ιατρούς επιβλήθηκε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους".


    Στην κορυφή