ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Μετά από τις προσπάθειες της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ σχετικά με το θέμα της μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία από και προς τις Σχολικές Μονάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Συνομοσπονδία, ο υφυπουργός Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλος εισήγατε σχετική Νομοθετική Ρύθμιση την Τρίτη 21/2/2012 στο ψηφισθέν νομοσχέδιο «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις».

Η ρύθμιση αποτελεί αυτοτελές άρθρο του παραπάνω Νομοσχεδίου και αναφέρει τα εξής: «Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α180), παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2012».


    Στην κορυφή