ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ


Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, και στα πλαίσια διερεύνησης καταγγελιών καταναλωτών για ύπαρξη ξένου σώματος (γυαλί) σε φιάλες κρασιού παραγωγής της εταιρείας «ΙΝΟ Α.Ε.», διενήργησε ελέγχους στην εγκατάσταση παραγωγής της εταιρείας στο Χαραϊντίνι Θήβας, και διαπιστώθηκε ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι υποψίας επιμόλυνσης των φιαλών κρασιού 1,5 λίτρων από ξένο σώμα (γυαλί) που έχουν παραχθεί από 23/11/2010 έως και 15/05/2011.

Οι εμπορικές επωνυμίες και οι επίμαχες παρτίδες προϊόντων που παρήχθησαν την ανωτέρω περίοδο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΙΝΟ Α.Ε.». σε συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής (W4) είναι οι ακόλουθες:

Εμπορική Επωνυμία
Αριθμός Παρτίδας

INOποιήματα Ερυθρός Ημίγλυκος 1,5L
L0914W4

L0914W4R

L1415W4

L1611W4

L4603W4
INOποιήματα Ερυθρός Ξηρός 1,5L
L1513W4

L1712W4

L4204W4
INOποιήματα Λευκός Ξηρός 1,5L
L1016W4

L1611W4

L4205W4
SANGRIA HOLA! 1,5L
L0512W4

L1016W4

L1817W4
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ 1,5L
L0214W4

L0214W4R

L0614W4

L0914W4

L1415W4

L1812W4

L4504W4

L4702W4

L5005W4
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ 1,5L
L0214W4

L0613W4

L1015W4

L1611W4

L4502W4

L4502W4R

L4801W4

L5103W4
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ 1,5L
L0212W4

L0711W4

L1514W4

L4302W4

L4701W4

L4901W4

L5006W4
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 1,5L
L0913W4

L1315W4

L1814W4

L4103W4R

L4505W4

L4804W4

L4804W4R

L5102W4
ΓΙΟΡΤΑΣΙ ΡΕΤΣΙΝΑ 1,5L (GR/EN)
L1412W4

L4103W4
ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 1.5L (GR/DE)
L0512W4
ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 1.5L LIDL
L0113W4

L0214W4

L0512W4

L0712W4

L0811W4

L0914W4

L0914W4R

L1015W4

L1112W4

L1112W4R

L1115W4

L1212W4

L1417W4

L1513W4

L1514W4

L1517W4

L1611W4

L1712W4

L4504W4

L4702W4

L4801W4

L4903W4

L5004W4

L5007W4

L5103W4
ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠ.1.5L -LIDL
L0113W4

L0212W4

L0513W4

L0613W4

L0711W4

L0911W4

L0915W4

L1113W4

L1515W4

L1211W4

L1416W4

L1514W4

L4505W4

L4701W4

L4902W4

L5002W4

L5006W4

L5202W4
ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ ΕΠΙΤΡΑΠ. 1.5L -LIDL
L0111W4

L0113W4

L0214W4

L0414W4

L0611W4

L0611W4R

L0712W4

L0715W4

L0811W4

L0912W4

L0914W4

L1016W4

L1113W4

L1211W4

L1415W4

L1417W4

L1511W4

L1516W4

L4601W4

L4605W4

L4801W4

L5001W4

L5103W4
ΡΕΤΣΙΝΑ 1.5L LIDL
L0112W4

L0213W4

L0515W4

L0515W4R

L0612W4

L0612W4R

L0713W4

L0812W4

L0913W4

L1111W4

L1114W4

L1213W4

L1315W4

L1316W4

L1412W4

L1413W4

L1414W4

L1417W4

L1512W4

L1611W4

L1814W4

L1914W4

L4303W4

L4403W4

L4703W4

L4804W4

L5002W4

L5006W4

L5101W4

L5102W4

L5102W4R

L5201W4

L5201W4R
ΡΩΜΕΪΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΗΜΙΓΛ. 1.5L
L0111W4

L1115W4

L1812W4

L4603W4

L4702W4

L4803W4
ΡΩΜΕΪΚΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ 1.5L
L0214W4

L1212W4

L1513W4

L4603W4

L4702W4

L4901W4
ΡΩΜΕΪΚΟ ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ 1.5L
L1514W4

L4603W4

L4802W4
ΡΩΜΕΪΚΟ ΡΕΤΣΙΝΑ 1.5L
L1111W4

L1315W4

L4505W4
ΡΩΜΕΪΚΟ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ 1.5L
L0111W4

L1211W4

L1511W4

L4603W4

L4605W4


Ο Ε.Φ.Ε.Τ. για προληπτικούς λόγους απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των παρτίδων των εν λόγω προϊόντων από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα, στα πλαίσια της πρόληψης, να μην το καταναλώσουν.    Στην κορυφή