ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΑΣ ΨΑΡΙΟΥ


Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, ενημερώθηκε για τη διακίνηση κονσέρβας ψαριού σε λάδι, στην οποία ανιχνεύτηκε η χημική ένωση βενζοπυρένιο, σε συγκέντρωση υψηλότερη των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων.

Πρόκειται για κονσέρβα ψαριού, με την εμπορική επωνυμία «DEDUKAS - Γαύρος καπνιστός σε λάδι- Sprotten geräuchert in Pflanzenöl»,
προέλευσης Λιθουανίας, που διακινήθηκε από την ελληνική εταιρεία «ΑΦΟΙ Κεσίδη Ο.Ε.» (Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης), σε συσκευασία των 160 g. Ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος είναι LT 29 Z1 και η ημερομηνία λήξης είναι 27/01/2014.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου του παραπάνω προϊόντος από την ελληνική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης, αποτελεί την συνεκτική δικλείδα ασφαλείας και άμυνας των χωρών της Ε.Ε. για την αποτροπή έκθεσης των πολιτών σε ενδεχόμενους διατροφικούς κινδύνους. Μέχρι σήμερα ο ΕΦΕΤ έχει διαχειριστεί μέσω του Συστήματος αυτού με επιτυχία δεκάδες κοινοποιήσεις, ενώ από τον περασμένο Ιούνιο η Ελλάδα είναι μία από τις έξι χώρες που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πρώτο κύμα του πιλοτικού προγράμματος, του I-Rasff. Η επιλογή της χώρας μας, που έγινε με βάση την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα και το επίπεδο γνώσης, αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης των προσπαθειών και της επιστημονικής αρτιότητας του προσωπικού μας».

    Στην κορυφή