ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Εποικοδομητική και με πλήρη ατζέντα ήταν η συνάντηση που είχε την Παρασκευή 26/10/2012 ο Υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Στουρνάρας με τον πρόεδρο του EPhForT (ΕΒΕΑ Pharmaceutical Forum Team) κ. Διονύση Φιλιώτη και τον γ.γ. του EPhForT, καθηγητή κ. Χάρη Λαμπρόπουλο.

Ο κ. Φιλιώτης είχε την ευκαιρία να θέσει στον υπουργό Οικονομίας ορισμένα θέματα, τα οποία μπορεί να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της χώρας, πράγμα που είναι το ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ζήτησε οι δαπάνες των κλινικών μελετών να ενταχθούν στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, και συνεπώς να εκπίπτουν φορολογικώς σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 περ. ια του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Η εν λόγω ρύθμιση θα προσφέρει επιπλέον κίνητρα στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για να εμπλουτίσουν το ερευνητικό τους χαρτοφυλάκιο στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

Την περίοδο 2010 – 2011, έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ κλινικές μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 84 εκατ. ευρώ – ποσό το οποίο αν η Πολιτεία διευθετήσει τα υφιστάμενα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορεί να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η κλινική έρευνα είναι μια από τις πιο παραγωγικές επενδύσεις. Τα οφέλη της είναι πολυσήμαντα, καθώς εξασφαλίζει ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, συμβάλλει στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ παράλληλα ενισχύει την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγει ερευνητική τεχνογνωσία, προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση & αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς.

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Στουρνάρας αναγνώρισε πως η ρύθμιση αυτή μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα της κλινικής έρευνας φαρμάκων, που έχει άμεσα ανάγκη η ελληνική οικονομία και πως θα αναθέσει στο επιτελείο του την περαιτέρω προετοιμασία για την εφαρμογή της.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκε ένα σημαντικό, ειδικό θέμα, που αφορά τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου μετά την εφαρμογή του PSI+. Ο κ. Φιλιώτης ζήτησε η προκύπτουσα χρεωστική διαφορά να εκπίπτει είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις.

Ακόμη, στην περίπτωση όπου η ζημία της απομείωσης των ομολόγων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, λόγω της συμμετοχής τους στο PSI, καθώς και η ζημία λόγω της αποτιμήσεως αυτών στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, καλυφθεί από οιονδήποτε τρίτο στο πλαίσιο συμβατικής του υποχρέωσης ή εξ ελευθεριότητας, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κάλυψη.

Ο κ. Φιλιώτης τόνισε ότι είναι ζήτημα επιβίωσης των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχοντας πίστη στην αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατακράτησαν τα ομόλογα αυτά, υπέστησαν αναίτια το PSI, ενώ είχαν την δυνατότητα προεξοφλώντας αυτά, να αναγνωρίσουν πλήρως ως φορολογικώς εκπιπτόμενο έξοδο στην διαχειριστική περίοδο που αυτά προεξοφλήθηκαν, το κόστος της προεξοφλήσεως.

Είναι ζήτημα βιωσιμότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, όχι μόνο προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά προς όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και ένα ηχηρό μήνυμα ανάκτησης της θρυμματισμένης πίστης προς την αξιοπιστία της Ελληνικής Δημοκρατίας από τους προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού, όπως επίσης και προς τους εν δυνάμει επενδυτές, ότι η Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία εκσυγχρονίζεται και δεν τιμωρεί με υπερφορολόγηση τις επιχειρήσεις.

Όπως ήταν φυσικό, στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για την εν γένει φαρμακευτική πολιτική και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο κ. Φιλιώτης διαβεβαίωσε τον υπουργό Οικονομίας ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι αρωγοί της κυβέρνησης στον εξορθολογισμό της δαπάνης, η οποία ήδη μειώθηκε από 5,6 δις το 2009 σε 3,8 δις το 2011.
    Στην κορυφή