ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


"Απευθυνόμαστε σε σας ως την κατά νόμο αρμόδια ανεξάρτητη αρχή θέλοντας να σας διαβεβαιώσουμε ότι ο ιατρικός κόσμος παρακολουθεί εμβρόντητος την κατ΄εντολή των εισαγγελικών αρχών δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ των φωτογραφιών που αίφνης ελέχθηκαν και βρέθηκαν θετικές στο ιό HIV. To μέσο αυτό κρίθηκε αναγκαίο και πρόσφορο για την ενημέρωση του κοινού και την προστασία της δημόσιας υγείας." αναφέρει το ΔΣ του ΙΣΑ σε επιστολή του προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και προσθέτει:

"Ο ΙΣΑ ως θεματοφύλακας της δημόσιας υγείας, θεωρεί ότι τέτοιες «ανθρωποφάγες» και αντίθετες στα συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα ενέργειες είναι όχι μόνο απρόσφορες από πλευράς πολιτικής της υγείας, αλλά και ενδεχόμενα να οδηγήσουν στα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των συγκεκριμένων θυτών-θυμάτων, αποτελεί σαφή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου των συγκεκριμένων ασθενών και πέρα από κατάφορη παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων, συνιστά μία ενέργεια που τινάζει στον αέρα κάθε συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής και ελέγχου των περιστατικών από τους αρμόδιους φορείς. Στόχος είναι και θα πρέπει να είναι η αληθής αποτύπωση των διαστάσεων του προβλήματος, η χαρτογράφηση του πληθυσμού με αποκλειστικό στόχο την προφύλαξη της δημόσιας υγείας στην ελληνική κοινωνία.

Η υπό κρίση δημοσιοποίηση των φωτογραφιών δια των ΜΜΕ αποτελούσε αναμφισβήτητα το έσχατο μέσο, που εν προκειμένω δεν ήταν καταρχάς αναγκαίο. Μία εκτενής, εκστρατεία επιστημονικής και ρεαλιστικής ενημέρωσης του κοινού με αναφορά στους κινδύνους ή και στον αριθμό των ιερόδουλων που εξετάστηκαν και βρέθηκαν θετικές, σε συνδυασμό ενδεχόμενα και με πληρέστερη ακόμη ενημέρωση των πολιτών που θα προσέρχοντο αυτοβούλως στο ΚΕΕΛΠΝΟ για ενημέρωση και εξέταση, αποτελούσε σίγουρα μία πιο πρόσφορη στρατηγική.

Επιπλέον και πρωτίστως η συγκεκριμένη ενέργεια είναι αναποτελεσματική από πλευράς δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Η διαπόμπευση των συλληφθέντων απομακρύνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας, υπό τον αυτονόητο και εύλογο φόβο του διασυρμού, εκείνους και εκείνες που θα πρέπει να εξεταστούν. Έτσι η συγκεκριμένη πολιτική που προκρίθηκε, πέρα από τα ηθικά ή νομικά ζητήματα που εγείρει, είναι λανθασμένη από πλευράς πολιτικής υγείας.

Παρακαλούμε για την άποψή σας επί του θέματος θεωρώντας ότι η συμβολή σας τουλάχιστον για το μέλλον μπορεί να είναι πολύτιμη."


    Στην κορυφή