ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) απέστειλε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας άμεσα μια συνάντηση, "μετά τις συνεχείς αρνήσεις όλων των αρμόδιων Υπουργείων. Κορυφαίο θέμα η ένταξη των ομολόγων στο PSI+ και η απομείωση της αξίας τους, άνω του 78%, που δεν αποτέλεσαν επενδυτική επιλογή αλλά υποχρεωτικό τρόπο πληρωμής παλαιότερων ετών. Τα ομόλογα αυτά αντικατέστησαν εγγυήσεις (τιμολόγια πώλησης) που είχαν δοθεί στις τράπεζες προκειμένου να παράσχουν τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα όλων αυτών;

1. έχουν εκπέσει οι σχετικές εγγυήσεις και έχουν στραφεί εναντίον των εταιρειών τα τραπεζικά ιδρύματα που έχουν τα ομόλογα, απαιτώντας να καλυφθούν ακόμη και με εμπράγματες εγγυήσεις (ακίνητα κλπ)

2. η πλειονότητα των μελών του ΠΑΣΥΠΙΕ είτε βρίσκονται σε πλήρη οικονομική ασφυξία και αδυναμία λειτουργίας υποβάλλοντας σωρηδόν αιτήσεις για υπαγωγή σε πτωχευτικές διαδικασίες, είτε έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ώστε να περιορίσουν τα τρέχοντα λειτουργικά τους έξοδα.Το ΔΣ του ΠΑΣΥΠΙΕ τονίζει στην επιστολή, «Είναι γνωστό, αν και πολλές φορές βολεύει την πολιτική ηγεσία της χώρας να το ξεχνάει, ότι οι εταιρείες μας στήριξαν και στηρίζουν τόσο το εθνικό σύστημα υγείας όσο και τα δημόσια οικονομικά. Προσφέρουμε τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα πια και καθορισμένες από το Παρατηρητήριο Τιμών, απασχολούμε χιλιάδες εργαζόμενους έναντι των οποίων έχουμε πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις, ικανοποιούμε εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις μας απέναντι στις φορολογικές αρχές και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, δεδομένου ότι αδυνατούμε να λειτουργήσουμε χωρίς να είμαστε ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, εξοφλούμε προκαταβολικά τους προμηθευτές μας, ενώ από την άλλη ο αντισυμβαλλόμενος μας δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζει μονομερώς να μας καταβάλει τα οφειλόμενα με καθυστέρηση 4 ετών άτοκα και με «κούρεμα» της τάξεως του 78%. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς την κατάρρευση και των τελευταίων από εμάς. Αν μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν μας καλέσετε, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας θα σας επισκεφθούν στο Υπουργείο σας προκειμένου να σας θέσουν και δια ζώσης τα ζητήματα αυτά.»


Σχετικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ):

O ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε. έχει μέλη του μικρές εταιρίες, οι οποίες εμπορεύονται και διακινούν, ως επί το πλείστον, αναλώσιμο υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό (δηλαδή σύριγγες μιας χρήσης, γάζες, γάντια, κλπ). Η επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών του απευθύνεται, σε μεγάλο μέρος, στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας.


    Στην κορυφή