ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΣΦΕΕ


Ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης, ενώ ζητάει άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας.

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφεραν - μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου.

Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος.
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση.

Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), το οποίο διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις υποχρεώσεις του.

Σε μία ύστατη προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η απασχόληση και οι επενδύσεις στον κλάδο, ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Ο Σύνδεσμος έχει την πεποίθηση και τη γνώση ότι με το υπάρχον πλαίσιο και με κάποιες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις είναι δυνατό να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας και η συνοχή στην χώρα μας.

Ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης, ενώ ζητάει άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνονται οι κ.κ.:

1. Ναταλία Τουμπανάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας
2. Κώστας Ευρυπίδης, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
3. Βασίλης Νειάδας, Γ.Γ. ΣΦΕΕ
4. Πασχάλης Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ
5. Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ
6. Νίκος Κεφαλάς, Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ


    Στην κορυφή