ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ


Tο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ-πρώην «Δαφνί») με την αρωγή του Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, του Συνηγόρου του Πολίτη και έγκριτων νομικών διοργανώνει στην αίθουσα «Δρακοπούλου» στο Κεντρικό κτίριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ημερίδα με θέμα Ακούσια νοσηλεία και ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

Η ακούσια νοσηλεία των ψυχικά πασχόντων είναι πολύπτυχο ζήτημα στην Ελλάδα καθώς αφορά νοσοκομειακές μονάδες, Ιατρούς, Δικαστικές, Εισαγγελικές υπηρεσίες, Αστυνομικές Αρχές και φυσικά, κυρίως, τους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς. Στην ημερίδα αυτή θα δοθεί η ευκαιρία σε ψυχιάτρους και νομικούς να μιλήσουν ο καθένας από τη δική του πλευρά για αυτό το τόσο ευαίσθητο και σημαντικό θέμα.

Η ακούσια νοσηλεία και θεραπεία των ψυχικά πασχόντων ασθενών αποτελούν κεντρικά ζητήματα της φροντίδας των συστημάτων παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας. Ο ισχυρός αντίκτυπος επί των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των πολιτών τους οποίους αφορά αυτή η διαδικασία, έχουν καταστήσει την ακούσια νοσηλεία και θεραπεία ένα επίμαχο θέμα αμφιλεγόμενου νομικού και ηθικού διαλόγου για περισσότερα από 100 χρόνια.

Η εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων στην φροντίδα της ψυχικής υγείας οφείλει να υπολογίσει πρωτίστως τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των πασχόντων ατόμων που πρόκειται να υποστούν ακούσια νοσηλεία έτσι ώστε να μην αντιβαίνουν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου την οποία έχει κατακυρώσει και η Ελλάδα μαζί με την πλειάδα των πολιτισμένων κρατών. Οι βασικές αρχές που υπαγορεύουν την ακούσια νοσηλεία λοιπόν είναι αφενός η υποχρέωση της πολιτείας να περιθάλπει τα άρρωστα μέλη της και να παρέχει σε αυτά φροντίδα και θεραπεία με πρωτεύοντα στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη θεραπείας των ψυχικά πασχόντων ασθενών και την ανάγκη προάσπισης της ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης τους και αφ’ ετέρου η ευθύνη της να προστατεύσει τους άλλους πολίτες και την κοινωνία από δυνητικά επικίνδυνους ψυχικά ασθενείς. Αυτό στην Ελλάδα σήμερα βασίζεται στην εφαρμογή του νόμου 2071/92, που αποτέλεσε αναντίρρητα μεγάλο βήμα στο χώρο της ψυχικής υγείας αφού έφερε στην επιφάνε! ια τα δικαιώματα του ψυχικά ασθενούς.

Καθώς η ψυχιατρική εξελίσσεται ταχέως και ιδιαίτερα η κοινοτική παροχή ψυχιατρικής φροντίδας αλλάζει τον τρόπο παροχής φροντίδας σε ψυχιατρικούς πάσχοντες είναι σημαντικός ο διάλογος σε θέματα ακούσιας νοσηλείας μεταξύ ψυχιάτρων, νομικών και λοιπών επιστημόνων και διανοητών που έχουν παρόμοια προβληματική. Η φροντίδα ψυχικά πασχόντων πια με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής πρέπει να γίνεται σε συνθήκες που σε περιπτώσεις εμφάνισης ψυχιατρικής διαταραχής/ νοσολογικής οντότητας να δρουν έγκαιρα και να προλαμβάνουν την νοσηλεία, ευοδώνοντας την παραμονή του ατόμου στον τόπο κατοικίας του και να δρουν με αρχές σεβασμού και υποστήριξης της συμμετοχής του ψυχικά πάσχοντα στην φροντίδα της δικής του ψυχικής διαταραχής.

Η ημερίδα αυτή έρχεται μα ενισχύσει την προβληματική περί ελευθερίας της βούλησης και αυτοδιάθεσης. Αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια ανάπτυξης κοινής γλώσσας ανάμεσα σε ψυχίατρους και νομικούς με απώτερο στόχο την ουσιαστική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω της οποίας μπορεί να μετριασθούν οι τάσεις αυθαιρεσίας από την μία ή την άλλη πλευρά.

Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όχι μόνον ψυχίατροι, αλλά και όσοι επιστήμονες και διανοητές ενδιαφέρονται για την θεματική αυτή.


    Στην κορυφή