ΑΙΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 11 ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Σήμερα 31 Μαρτίου, ο ΕΟΦ εξέδωσε νέα Απόφαση που αίρει την Απαγόρευση των Εξαγωγών των παρακάτω 11 Φαρμακευτικών Προϊόντων:
ARIMIDEX (αντικαρκινικό), SEROQUEL (αντιψυχωσικό), MIRAPEXIN (για νόσο Parkinson), SERETIDE (βρογχοδιασταλτικό), XERISTAR (αντικαταθλιπτικό), YENTREVE (για την ακράτεια ούρων), EXELON (για νόσο Alzheimer), SANDIMMUN NEORAL (ανοσοκατασταλτικό), LYRICA (αντιεπιληπτικό), LANTUS (αντιδιαβητικό), ZYPREXA (για σχιζοφρένεια). Η άρση της απαγόρευσης αποφασίσθηκε διότι ομαλοποιήθηκε η επάρκειά τους στην Ελληνική Αγορά χάρη στα εξής μέτρα που έλαβε ο ΕΟΦ :

(1) Διερεύνησε την αιτιολογία των ελλείψεων και των μειωμένων διαθέσεων σημαντικών προϊόντων.
(2) Καθιέρωσε συστηματική καταγραφή των Αναφορών Ελλείψεων με τις υπηρεσίες του και ανέπτυξε συνεργασία με τη «Γραμμή Υγείας – 1142» για την έγκαιρη διάγνωση των ελλείψεων.
(3) Συνεργάστηκε με τους εκπροσώπους όλων των φορέων που εμπλέκονται στη διακίνηση των φαρμάκων και συζήτησε εκτενώς τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων.
(4) Προέβη σε εκτεταμένους ελέγχους σε Φαρμακευτικές Εταιρείες, Φαρμακεμπόρους και Φαρμακεία.
(5) Απεφάσισε και επέβαλε Προσωρινές Απαγορεύσεις Παραλλήλων Εξαγωγών 28 φαρμάκων για τα οποία η μειωμένη διάθεση τεκμηριωμένα απεδόθη στις εξαγωγές.
(6) Επέβαλε ήδη πρόστιμα σε 2 Φαρμακευτικές Εταιρείες και θα εισηγηθεί άμεσα στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης την επιβολή προστίμων σε ορισμένες φαρμακαποθήκες, σε 2 φαρμακεία και σε 4 εταιρείες για την μη τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών τους για την κάλυψη της επάρκειας και την ορθή διακίνηση, πάντα βάσει τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των στοιχείων, που προέκυψαν ύστερα από πρόσφατες επιθεωρήσεις της αρμόδιας διεύθυνσης.

Παραμένει σε ισχύ η Απαγόρευση για 5 πλέον Φάρμακα (από τα 28 που αναφέρονταν στην απόφαση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών της 15/2/2011) τα οποία επιτηρούνται συνεχώς και λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την αποτροπή ελλείψεών τους. Επισης εκτιμά ότι η ομαλοποίηση στην επάρκεια για αρκετά από τα προϊόντα, αποδεικνύει την ορθότητα των μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει.


    Στην κορυφή