565 ΚΛΙΝΕΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ


Με στόχο την μεταφορά πόρων στο ΕΣΥ υπέγραψαν σήμερα οι επτά υπεύθυνοι των υγειονομικών περιφερειών της συμβάσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες, παρουσία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου.

Όπως ανακοινώθηκε η χρέωση θα γίνεται με το νέο σύστημα τιμολόγησης, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου, λεγόμενο 'κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο' (DRGs) που δεν χρεώνει ανάλογα με τις μέρες νοσηλείας, αλλά ανάλογα με την πάθηση. Όπως ανέφερε ο γγ του υπουργείου Νίκος Πολύζος, οι διαγνωστικές ομογενείς κατηγορίες περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες του νοσηλευόμενου, τη διάγνωση την αρχική και την τελική, τις επιπλοκές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, τις πιθανές συνυπάρχουσες παθήσεις, το κόστος την ηλικία και το φύλο. Τα DRGs χρησιμοποιούνται στην αποζημίωση των υπηρεσιών και τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων σε πάρα πολλές χώρες πια του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η FYROM. Περιέχουν την κοστολόγηση κάθε επιμέρους κατηγορίας και την αποζημίωση των νοσοκομείων από τα ασφαλιστικά ταμεία με έναν ενιαίο τρόπο, να πάψουν δηλαδή τα λογιστήρια να τιμολογούν το κάθε τι. Η δομή της ταξινόμησης γενικά είναι σε 25 μεγάλες διαγνωστικές κατηγορίες.

Σημειώνεται πως για τη νοσηλεία των ασφαλισμένων τους στο ΕΣΥ, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώνουν το νέο νοσήλιο, προσαυξημένο κατά 20%, εάν ο ασθενής είναι και ασφαλισμένος σε δημόσιο Ταμείο, η προσαύξηση θα είναι της τάξης του 50%.Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των τριών Υπουργών καθορίζει την τιμή σε σχέση με τη μέση διάρκεια νοσηλείας. Αν στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής ξεπεράσει τις 23 ημέρες ή στη δεύτερη τις έξι ημέρες, υπάρχει χρέωση με το ανοιχτό νοσήλιο και όλα τα εξτρά του ανοιχτού νοσηλίου που είναι τα υλικά, τα φάρμακα και οι διαγνωστικές εξετάσεις.


    Στην κορυφή