47% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ή ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Η KPMG ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και την έναρξη διάθεσης, για δέκατη όγδοη συνεχή χρονιά, της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2011.

H Έρευνα αυτή αποτελεί μία εκ των οκτώ ετήσιων ερευνών που διεξάγει η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 131 γενικές και 31 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 41 εταιρειών και 4 460 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Στην Έρευνα, εκτός από θέσεις φαρμακευτικού κλάδου, περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες θέσεις από εταιρείες με αγροχημικά, μη συνταγογραφούμενα (ΟTC) προϊόντα καθώς και ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας

Το 24% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 2,6% (διάμεσος). Τα ποσοστά των αυξήσεων που προβλέπεται να δοθούν για το 2012 είναι στο 3,0% (διάμεσος).

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης για το έτος 2010 ανήλθε στο 18% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά 10% από το αντίστοιχο του 2009.

To 47% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε, κατά το έτος 2010, ή θα προχωρήσει, μέσα στο 2011, σε μείωση θέσεων εργασίας κυρίως λόγω μείωσης εργασιών. Κατά το έτος 2010, καταργήθηκαν 227 θέσεις εργασίας, στις οποίες απασχολούνταν κατά κύριο λόγο πωλητές (Ιατρικοί Επισκέπτες). Για το έτος 2011 αναμένεται να καταργηθούν 240 θέσεις εργασίας, κυρίως από το χώρο των πωλήσεων.    Στην κορυφή