32% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ


Στην Ευρώπη, 40 εκατ. εργαζόμενοι υποφέρουν από χρόνιο μυοσκελετικό πόνο κι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία, λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Η μειωμένη παραγωγικότητα των ατόμων αυτών δημιουργεί ένα τεράστιο βάρος στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπολογίζεται συνολικά στα περίπου 240 δισ. ευρώ. Κατ' επέκταση, οι Ρευματικές και Λοιπές Μυοσκελετικές Παθήσεις ευθύνονται για το 49% των ημερών απουσίας από την εργασία, καθώς για το 60% των περιπτώσεων μόνιμης ανικανότητας για εργασία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, 2,9 εκατ. άτομα πάσχουν από Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Πολλά άτομα που φέρουν τη νόσο επιθυμούν να παραμείνουν στην εργασία τους, όμως δεν το κατορθώνουν, μιας και δεν τυγχάνουν έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας1.

Αντίστοιχα στη χώρα μας, ποσοστό που αγγίζει το 32% των Ελλήνων εργαζόμενων αναφέρει ότι αντιμετώπισε τον τελευταίο μήνα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, εξαιτίας της εργασίας τους ένα ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, ποσοστό που αγγίζει το 46% αναφέρει συχνούς κι έντονους μυϊκούς πόνους στον αυχένα, στους ώμους και στα άνω άκρα, ποσοστό που, επίσης, αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στη χώρα μας, οι ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα υπολογίζονται έως 75.000, εκ των οποίων το 22% αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. Αντιστοίχως, σε 44.000 υπολογίζονται στην Ελλάδα οι ασθενείς που πάσχουν από σπονδυλαρθρίτιδες. Όλες αυτές οι παθήσεις προκαλούν συμπτώματα που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή απόδοση, επηρεάζοντας τη διάθεση, την αντοχή, την ικανότητα συγκέντρωσης και την ευκινησία των ασθενών.


Η Ελληνική Επιτροπή Fit for Work καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση να συντάξει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με σκοπό να μειώσει τις επιπτώσεις των
Ρευματικών και Λοιπών Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΡΜΠ) στην αγορά εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με τη διοργάνωση του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου Fit for Work, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο με σκοπό να αναδείξει τον αντίκτυπο των Ρευματικών και Λοιπών Μυοσκελετικών Παθήσεων (ΡΜΠ) στην ικανότητα των ατόμων για εργασία, καθώς και τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για τους ίδιους, τις οικογένειες τους, τους εργοδότες και την ευρύτερη οικονομία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι βασικοί τομείς δράσεις στους οποίους οφείλουν να εστιάσουν οι κρατικοί φορείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι εργοδότες κι οι εργαζόμενοι, προκειμένου να βοηθήσουν τα άτομα με Μυοσκελετικές Παθήσεις να παραμείνουν «Ικανοί για Εργασία».

Το Fit for Work αποτελεί μια πανευρωπαϊκή συμμαχία ασθενών, πολιτικών κι επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να οδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εκάστοτε εθνικές αρχές να αναλάβουν δράση, με αντικείμενο την πρόληψη και την ορθότερη διαχείριση των Μυοσκελετικών Παθήσεων. «Αν δεν υπάρξει άμεσα ένα πλάνο δράσης, το ατομικό κι οικονομικό βάρος των μυοσκελετικών παθήσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε η Ρόδη Κράτσα, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας ότι «σήμερα, με συστηματική συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας, καλούμε την κυβέρνηση να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα πλάνο δράσης, προκειμένου να υποστηρίξει τους ασθενείς που πάσχουν από μυοσκελετικές παθήσεις να παραμείνουν εργασιακά ενεργοί».

Η Ελληνική Επιτροπή λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του Fit for Work στην Ελλάδα και στόχος της είναι να αποτελέσει συνδιοργανωτή των σχετικών δράσεων που θα υλοποιηθούν σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που προτείνει η Ελληνική Επιτροπή περιλαμβάνει:

  • Την καθιέρωση των μυοσκελετικών παθήσεων ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία, μαζί με άλλες σοβαρές χρόνιες παθήσεις
  • Την επάρκεια οικονομικών πόρων για έγκαιρη παρέμβαση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων
  • Την καθιέρωση της παραμονής των ασθενών στον εργασιακό χώρο, ως κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικής διαχείρισης των μυοσκελετικών παθήσεων Δημιουργία «Οδηγού Δικαιωμάτων των Ασθενών με Μυοσκελετικές Παθήσεις» και διανομή του στους εργοδότες
  • Παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες για την πρόσληψη των ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις
  • Ευρωπαϊκή και εθνική καθοδήγηση για τους επαγγελματίες υγείας, η οποία αποσκοπεί στο συντονισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ειδικότερα αν η παραμονή στην εργασία μπορεί να θεωρηθεί «κλινικό αποτέλεσμα»

Η Ελληνική Επιτροπή Fit for Work συνιστά μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών, ώστε να καθιερωθούν οι μυοσκελετικές παθήσεις προτεραιότητα των αρμόδιων υπουργείων στην Ελλάδα για την υγεία και την εργασία. «Στη χώρα μας, μόνο μέσω στοχευμένων και καλά οργανωμένων δράσεων θα επιτευχθεί η συμμετοχή των ασθενών στην κοινωνία, όπως κι η παραμονή τους σε θέσεις εργασίας, τις οποίες έχουν δουλέψει πολύ σκληρά για να κρατήσουν», αναφέρει η Κατερίνα Κουτσογιάννη, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Fit for Work και Πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης.

Η καλύτερη πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση κι η κατάλληλη παρέμβαση μπορούν να μετριάσουν τον αντίκτυπο που έχουν οι μυοσκελετικές παθήσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την υποστήριξη της Κυβέρνησης, η οποία καλείται να θέσει μακροπρόθεσμους στόχους και μια βιώσιμη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Σχετικά με τις Μυοσκελετικές Παθήσεις

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις είναι ένας όρος που καλύπτει πάνω από 200 παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν μύες, αρθρώσεις, τένοντες, συνδέσμους, περιφερικά νεύρα και υποστηρικτικά αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας πόνο και λειτουργική ανικανότητα στους πάσχοντες (Punnett et al, 2004). Σχετικά με το Fit for Work Europe

Το Fit for Work Europe εργάζεται για την προώθηση ενός πολυσυλλεκτικού διαλόγου για τις μυοσκελετικές παθήσεις (MSDs), ώστε να οδηγήσει σε
κλινικές πρακτικές και πολιτικές υγείας και εργασίας που θα βελτιώσουν την ποιότητα της εργασιακής ζωής των ασθενών. Το Fit for Work αφορά στη συνεργασία οργανώσεων και ατόμων και τελεί υπό την αιγίδα των The Work Foundation, Bone and Joint Decade, European League Against Rheumatism (EULAR) και RAND Europe, και της υποστήριξης ενός δικτύου που περιλαμβάνει το European Agency for Social Inclusion, τη European Federation of Nurses Associations, την Association Internationale de la Mutualité, την Enterprise for Health, την Arthritis Ireland, την Association of Chartered Certified Accountants, τη UniEuropa και διευρύνεται κάθε μήνα. Η Συμμαχία Fit for Work Europe πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Abbott και τη συμπληρωματική υποστήριξη της GE Healthcare.


Σχετικά με τη Συμμαχία Fit for Work


Η Συμμαχία Fit for Work είναι ένα σώμα αποτελούμενο από ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, πολιτικούς και διαμορφωτές κοινής γνώμης, οι οποίοι
πιστεύουν στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της διαχείρισης των μυοσκελετικών παθήσεων στον εργασιακό χώρο. Το όραμά τους είναι να επικοινωνήσουν ότι οι παθήσεις αυτές μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά, προκειμένου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες να παραμένουν στην εργασία τους, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών συστημάτων υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η Συμμαχία στοχεύει να:

Παρέχει αποτελεσματική ηγεσία, ως προς την καθιέρωση των μυοσκελετικών παθήσεων ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία σε εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρέχει μια βάση αποδείξεων για την υποστήριξη του οράματος του Fit for Work, ως προς την έγκαιρη παρέμβαση και την κατάλληλη θεραπεία.

Μοιραστεί τις καλύτερες πρακτικές που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να προσαρμόσει τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες, με στόχο να δημιουργήσει εθνικά πλάνο δράσης για τις μυοσκελετικές παθήσεις σε κάθε χώρα.

    Στην κορυφή