31η ΜΑΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ - ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ


O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) συμμετέχει φέτος στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, εγκαινιάζοντας την εκστρατεία ευαισθητοποίησης "Χώροι εργασίας χωρίς καπνό", η οποία καλεί εργοδότες και εργαζομένους να εξαλείψουν τον καπνό του τσιγάρου από τους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, ο Οργανισμός υποστηρίζει την πανευρωπαϊκή εκστρατεία "Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα" της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο θάνατοι σχετίζονται με το κάπνισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από τους οποίους 79.000 περίπου πιστεύεται ότι συνδέονται αποκλειστικά με τον καπνό του τσιγάρου στον περιβάλλοντα χώρο. Επί του παρόντος, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει νόμους κατά του καπνίσματος ή έχουν επιβάλει καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους, αν και η έκταση της εφαρμογής διαφέρει από χώρα σε χώρα[1]. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν ακόμη χώροι όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται στον καπνό του τσιγάρου.

Η εκστρατεία του EU-OSHA "Χώροι εργασίας χωρίς καπνό" έχει ως στόχο την υποστήριξη των εργοδοτών και των εργαζομένων στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν χώρους εργασίας απαλλαγμένους από τον καπνό του τσιγάρου, ανεξαρτήτως της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε κράτος-μέλος. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν τρία φυλλάδια σε 24 γλώσσες, ένα βίντεο με τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Napo με τίτλο "Οι πνεύμονες στην εργασία" και λοιπό πληροφοριακό υλικό (http://osha.europa.eu/en/topics/whp/index_html#tabs-1).

Με τη συγκεκριμένη εκστρατεία, ο EU-OSHA καταρρίπτει ορισμένους μύθους για το κάπνισμα στον χώρο εργασίας. Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, δεν υπάρχει σύστημα εξαερισμού ικανό να εξαλείψει εντελώς τον καπνό. Κατά συνέπεια, ο καπνός από τους εσωτερικούς χώρους καπνιστών ρυπαίνει πάντα την ατμόσφαιρα των χώρων που προορίζονται για μη καπνιστές. Επιπλέον, η διαμόρφωση χώρων για τους καπνιστές κοντά σε εισόδους, παράθυρα ή συστήματα εξαερισμού κτηρίων συχνά συνεπάγεται έκθεση στον καπνό του τσιγάρου λόγω ρευμάτων. Ο EU-OSHA υπογραμμίζει ότι οι χώροι καπνιστών δεν αποτρέπουν την έκθεση των εργαζομένων στον καπνό, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την καθαριότητα των χώρων αυτών αναπνέουν τον εκτεθειμένο στον καπνό αέρα.

Το φυλλάδιο Συμβουλές προς εργοδότες για τη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος παρέχει πρακτικές συμβουλές στους εργοδότες σχετικά με τρόπους απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, καθώς και βασικές πληροφορίες σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει το κάπνισμα εντός του εργασιακού χώρου στην υγεία και στην οικονομία. Συμβουλές για τους εργαζομένους περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο Συμβουλές προς καπνιστές και Συμβουλές προς μη καπνιστές. Αμφότερα τα φυλλάδια προτρέπουν τους εργαζομένους να θίξουν το ζήτημα στον εργασιακό τους χώρο και να δεσμεύσουν τους εργοδότες για την έμπρακτη συμμετοχή τους στην επίλυση του προβλήματος.

1. Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους ειδικούς από το σύνολο των 27 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.


Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Twitter, να επισκέπτεστε το ιστολόγιο του Οργανισμού ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥπου εκδίδουμε. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feed, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.


http://osha.europa.eu

2. Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία "Αν το σταματήσεις, δεν σε σταματάει τίποτα" της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τριετούς διάρκειας, εγκαινιάστηκε το 2011 και περιλαμβάνει ένα πρακτικό εργαλείο που βοηθάει τους καπνιστές να διακόψουν το κάπνισμα, το iCoach. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα συμβούλου υγείας, η οποία διατίθεται δωρεάν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες: www.exsmokers.eu

[1] Σύμφωνα με σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2009 έως το 2012, όλες οι χώρες της ΕΕ οφείλουν να εφαρμόσουν αντίστοιχη νομοθεσία για την πλήρη προστασία των πολιτών της ΕΕ από την έκθεσή τους στον καπνό του τσιγάρου εντός κλειστών δημόσιων χώρων, χώρων εργασίας και μέσων μαζικής μεταφοράς. Για παράδειγμα, μόνο το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει καθολική απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους, με τη Βουλγαρία να ακολουθεί την 1η Ιουνίου του 2012 (http://ec.europa.eu/health/tobacco/law/free_environments/index_en.htm).Διαβάστε επίσης: ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗ ΣΤΥΣΗ
    Στην κορυφή