300 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο, η χορήγηση τρακοσίων (300) εκατομμυρίων Ευρώ στα νοσοκομεία όλης της Επικράτειας για την αποπληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς τρίτους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές των ειδικών μονάδων (Μ.Ε.Θ, Μ.Α.Φ, Μ.Τ.Ν κλπ).

Σημειώνεται ότι με το ανωτέρω ποσό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση (Φ. 210 Κ.Α.Ε 2325) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το οικονομικό έτος 2012 και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Ειδικότερα χορηγούνται τα ακόλουθα ποσά ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

Υ.ΠΕ. ΠΟΣΟ
1η ΑΤΤΙΚΗΣ 102.800.000
2η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 44.460.000
3η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18.850.000
4η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 40.750.000
5η ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24.050.000
6Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 47.390.000
7Η ΚΡΗΤΗΣ 21.700.000


    Στην κορυφή