25ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


Οι νεότερες ιατρικές εξελίξεις στον τομέα της νευροχειρουργικής στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, θα απασχολήσουν τις εργασίες του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής, το οποίο ξεκινά στις σήμερα στην Αθήνα και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουνίου.

Το Συνέδριο θα έχει ελεύθερη θεματολογία, συμπεριλαμβάνοντας διαλέξεις Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων ομιλητών, καθώς επίσης προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις.

Η διοργάνωση του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής θα συνδυαστεί με την 5η Επιστημονική Συνάντηση Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας (ΕΝΧΕ), κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση επιστημονικών εργασιών και συζήτηση οργανωτικών νοσηλευτικών θεμάτων, που αφορούν στη νευροχειρουργική.

Οι θεματικές ενότητες της 5ης Επιστημονικής Συνάντησης Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής θα εστιάσουν στους ακόλουθους τομείς: Διαχείριση εξοπλισμού, εξειδικευμένων εργαλείων και εμφυτευμάτων Νευροχειρουργικής, Νοσηλευτική προσέγγιση σε νέες εφαρμογές, τεχνολογία και σύγχρονα δεδομένα στη Νευροχειρουργική, Κλινική εμπειρία και νοσηλευτική φροντίδα σε νευροχειρουργικούς ασθενείς και Αντιμετώπιση νευροχειρουργικού ασθενή σε Μ.Ε.Θ., Τ.Ε.Π. και Αναισθησιολογικό Τμήμα.

Οι ανωτέρω δύο διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Divani Caravel.
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νευροχειρουργικής είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος Κουζέλης και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Επιστημονικής Συνάντησης Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής η κα. Γιάννα Νταβώνη.


    Στην κορυφή