2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ


Ο Αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που επηρεάζει όλες τους τομείς της ζωής ενός ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου του. Ειδικότερα, τα άτομα με Αυτισμό και άλλες Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία, στην αμοιβαία συναισθηματική και κοινωνική αλληλεπίδραση και στη συμπεριφορά.

Η εμφάνισή των Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος, με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, είναι πολύ συχνότερη (περίπου 1 παιδί ανά 100 γεννήσεις) από όσο θεωρείτο παλαιότερα, και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακήρυξε την 2α Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.

Όμως η καθιέρωση μιας μέρας και η επισημοποίησή της ακόμα και από ένα διεθνή οργανισμό δεν είναι αρκετή. Είναι απλά το εφαλτήριο για τον καθένα από εμάς ως μεμονωμένο άτομο, αλλά και ως μέλος της κοινωνίας να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί κάθε συνάνθρωπό του, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που τον διακρίνουν, ως αναπόσπαστο μέλος της κοινότητας.

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100.000 παιδιά και ενήλικες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Η πρώιμη ανίχνευση και η συστηματική εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ατόμου με αυτισμό και την βελτίωση της λειτουργικότητας και προσαρμογής του, ωστόσο ο Aυτισμός δεν θεραπεύεται. Αν συνυπολογίσει κανείς την ελλιπή ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών και δομών στην χώρα μας, μπορεί να συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο που έχει η διάγνωση του Αυτισμού σε μία οικογένεια, σε ψυχολογικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι οι οικογένειες συνανθρώπων μας με Αυτισμό συχνά να βάλλονται και να περιθωριοποιούνται .

Ωστόσο, ο πολιτισμός μιας κοινωνίας κρίνεται από την στάση της απέναντι σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Ανάγκη όχι για ελεημοσύνη αλλά για αποδοχή και ενσωμάτωση. Τα άτομα με Αυτισμό και οι οικογένειές τους έχουν ανάγκη την υποστήριξή μας και την παροχή ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση, θεραπεία και αποκατάσταση αντί για την αδράνεια, τον αποκλεισμό και το στίγμα. (Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό, "Στην Αυλή του κόσμου" Χρυσολωρά 10-12 Περιστέρι)


    Στην κορυφή