16% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία ζουν στην Ευρώπη και συνιστούν το 16% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό εξ αυτών έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια θέση απασχόλησης. Η κατάσταση είναι ακόμα δυσμενέστερη στα φτωχά κράτη μέλη με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας να οδηγείται στη φτώχεια και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε σήμερα, 25 Οκτωβρίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 – 2020.

Κεντρικό σημείο της έκθεσης αποτελεί η πεποίθηση ότι απαιτείται μεγαλύτερη επένδυση στην κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία και στην προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία και την απασχόληση, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα έχει σημαντικότατα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει:
να διασφαλισθεί ουσιαστικά η πρόσβαση για όλους σε υπηρεσίες και αγαθά, καθώς επίσης και στην ελεύθερη μετακίνηση και την επικοινωνία, ως στοιχειώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα και να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά τα εμπόδια για την κινητικότητα, ως μια εκ των συνιστωσών της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στο τελικό κείμενο της έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους, αφενός μέσω της αποφυγής λήψης μέτρων λιτότητας σε βάρος της κοινωνικής προστασίας που προσφέρεται στα άτομα με αναπηρία και αφετέρου μέσω της λήψης των ενδεδειγμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και την ενδυνάμωση των αρμόδιων δημόσιων φορέων με σκοπό την ένταξη των ατόμων αυτών στην απασχόληση και την κοινωνία.

«Σε αυτή τη δύσκολη οικονομικοκοινωνική συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική επάρκεια. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικές και στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πέραν της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην επίτευξη της βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων. Υποχρέωση του κράτους και της κοινωνίας είναι η εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία – μέσω επαρκών επιδοματικών πολιτικών, σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στην απασχόληση και την εκπαίδευση. Αυτό θα πρέπει να είναι και το ζήτημα για τη σημερινή κυβέρνηση, η μέγιστη κοινωνική αποτελεσματικότητα των επιδοματικών πολιτικών, όχι οριζόντιες και αλόγιστες περικοπές και φοροεπιδρομές. Πότε θα καταλάβουν ότι οι Έλληνες δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι, οικογένειες με ελπίδες και όνειρα;», δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.


    Στην κορυφή