15η AGA - Ι. ΒAΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ : ''ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑμεΑ''


Η 15η ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) έφερε ολόκληρο το αναπηρικό κίνημα στην Κοπεγχάγη. Ανάμεσα σε όλα τα κρίσιμα θέματα, οι 170 συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στο πώς θα διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα είναι αποτελεσματική σχετικά με την στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, καθώς και στα μέτρα λιτότητας που κάνουν ανησυχητική την κατάσταση για τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Το αναπηρικό κίνημα υιοθέτησε ένα ισχυρό ψήφισμα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τον τρόπο εξόδου από την κρίση πέντε εβδομάδες πριν την σύνοδο κορυφής της ΕΕ που εστιάζει στην ανάπτυξη. Στόχος του ψηφίσματος είναι να διασφαλιστεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα συμπεριλάβουν τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης.

Ανάληψη της ηγεσίας της IDA από τον Ι. Βαρδακαστάνη

Ανοίγοντας τη Γενική Συνέλευση, η πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (IDA) Diane Richler απευθύνθηκε προς τους 170 συμμετέχοντες: «Το διεθνές αναπηρικό κίνημα πρέπει να κρατηθεί ισχυρό και ενωμένο για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο». Επίσης, ανακοίνωσε ότι τον Ιούλιο του 2012 ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης αναλαμβάνει την προεδρεία της IDA.


Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 -2020

Το αναπηρικό κίνημα συζήτησε για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010- 2020 μαζί με έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επρόκειτο για μια ευκαιρία οι βασικές επικείμενες νομοθετικές πράξεις και τα προγράμματα όπως η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας, τα διαρθρωτικά ταμεία και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να βρεθούν στο επίκεντρο. Αυτά τα μέσα είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα διαμορφώσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αναπηρία την επόμενη δεκαετία.


Οικονομική κρίση: Έξοδος από την κρίση από την σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η κρίση πλήττει πραγματικά σκληρά τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Τα μέτρα λιτότητας έχουν υποβαθμίσει μια κατάσταση ήδη επισφαλή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ένα ισχυρό ψήφισμα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο εξόδου από την κρίση πέντε εβδομάδες πριν την σύνοδο κορυφής της ΕΕ που εστιάζει στην ανάπτυξη. Ο στόχος του ψηφίσματος του Φόρουμ είναι να διασφαλιστεί ότι οι ιθύνοντες της ΕΕ θα περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του Φόρουμ Ι. Βαρδακαστάνης δήλωσε: «Η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή των 80 εκατ. ατόμων με αναπηρία: Τα μέτρα που θα υιοθετηθούν κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ πρέπει να είναι πραγματικά φιλόδοξα και χωρίς αποκλεισμούς».

Σημαντικές διατάξεις του ψηφίσματος εστιάζουν στα κρίσιμα θέματα που θα εξεταστούν στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Ιούνιο. Το Φόρουμ επιθυμεί η ΕΕ να θέσει τα θεμέλια μιας νέας συμφωνίας για την Ευρώπη, να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξης για όλους, να χρησιμοποιήσει τον οδηγό προσβασιμότητας και καινοτομίας στο σχεδιασμό των ΤΠΕ συσκευών και υπηρεσιών για την πλήρη εφαρμογή του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Είναι επίσης απαραίτητο να αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει τις υποδομές προσβασιμότητας.

Το EDF ζητά επίσης να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία για την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων μέσω της διατήρησης των εκ των προτέρων προϋποθέσεων. Το ψήφισμα τονίζει ακόμα ότι η απασχόληση θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης βιώσιμων υπηρεσιών προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης για όλα τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τη ζωή στην κοινότητα.

Με το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Βαρδακαστάνης έστειλε ένα μήνυμα προς την ΕΕ: «Τα άτομα με αναπηρία θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις κυβερνήσεις και θα χρησιμοποιήσει όλα τα δημοκρατικά μέσα ώστε να κάνουν τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών με αναπηρία να ακουστεί».


    Στην κορυφή