140 ''ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ'',ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ


Έναν ακόμη συμπαραστάτη βρήκε η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, στη συνεχή προσπάθεια να στέκεται δίπλα στους ηλικιωμένους και να υποστηρίζει την αξιοπρεπή και ασφαλή τους διαβίωση.

Με μια πράξη κοινωνικής ευθύνης, το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ, πρόσφερε στη ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 140 «ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ», δίνοντας μια ανάσα ζωής και αισιοδοξίας στους ηλικιωμένους που περιμένουν να τα παραλάβουν.

Η Γραμμή Ζωής μέσω της υπηρεσίας «Τηλεειδοποίηση», δίνει τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά το κόκκινο κουμπί, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, γενικοί ιατροί και εθελοντές γείτονες), το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο κάθε ηλικιωμένου, ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε ανάγκη ή επιθυμία του. Ακόμα και σε περίπτωση που ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να απαντήσει, η Γραμμή Ζωής ειδοποιεί και στέλνει την αναγκαία βοήθεια: συγγενικό πρόσωπο, εθελοντή γείτονα, ασθενοφόρο, Άμεση Δράση, Πυροσβεστική.Η Γραμμή Ζωής πρωτοπορεί παγκοσμίως και είναι ο μοναδικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει την υπηρεσία τηλεειδοποίησης δωρεάν στους ηλικιωμένους. Μέχρι σήμερα έχει παραδώσει δωρεάν 1045 συσκευές Τηλεειδοποίησης σε ηλικιωμένα άτομα, με την οικονομική υποστήριξη εταιριών, ιδρυμάτων και απλών ιδιωτών, ενώ η λίστα αναμονής των ενδιαφερόμενων υπερβαίνει τους 3.500 ηλικιωμένους.

Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ για την αναγνώριση του έργου της υπέρ των ηλικιωμένων και την ουσιαστική του συνεισφορά στη συνέχιση των Δράσεων και προγραμμάτων μας για την υποστήριξη της ευαίσθητης αυτής ομάδας συνανθρώπων μας.

Η ΜΚΟ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, έχει μόνο εμφανείς πόρους και στηρίζεται αποκλειστικά στις προσφορές, οικονομικές και εμπράγματες, χορηγών και πολιτών και στην εθελοντική βοήθεια των ενεργών μελών της κοινωνίας μας.


· Οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται μέχρι σήμερα με το «κόκκινο κουμπί» σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται στους 1045.

· Η λίστα αναμονής των ηλικιωμένων που χρήζουν των υπηρεσιών του «κόκκινου κουμπιού» αριθμεί πάνω από 3.500 άτομα.

· Οι εθελοντές γείτονες ανέρχονται στους 800, εκ των οποίων 400 είναι ταυτοποιημένοι με ηλικιωμένους, ενώ 350 είναι σε αναμονή ταυτοποίησης.

· Από την έναρξη λειτουργίας (Απρίλιος 2011) του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων έχουν δημοσιοποιηθεί 70 SILVER ALERTS για ισάριθμους εξαφανισθέντες. Από αυτούς ανευρέθησαν 56, ενώ εκκρεμούν ακόμα 14 αναζητήσεις.

· Mεγάλος είναι ο αριθμός κλήσεων των πολιτών προς την Εθνική Γραμμή SOS 1065 που παρέχει η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, για περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων, για καταγγελία περιστατικών κακοποίησης και για περιστατικά ψυχολογικής υποστήριξης.

Σε αυτόν τον αγώνα ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι πολύτιμη!
ALPHA BANK 364 – 002101 – 094963 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 167/296156 - 39


    Στην κορυφή