1 ΣΤΑ 6 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ


Σήμερα υπολογίζεται οτι 1 στα 6 ζευγάρια στην Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα σύλληψης σήμερα το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο μεταφράζεται σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους με προβλήματα υπογονιμότητας. Μόνο το 2003, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στην ΕΕ των 27 μειώθηκε σε 1,47 γεννήσεις ζώντων νεογνών ανά γυναίκα. Το πρόβλημα αυτό έχει κατ επέκταση δημογραφικές επιπτώσεις, όπως συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, γήρανση, με ισχυρό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

Στην ανάπτυξη της υπογονιμότητας, πέραν από ιατρικούς λόγους, συντελεί και το λεγόμενο φαινόμενο επιβράδυνσης της αναπαραγωγής, όταν δηλαδή οι γυναίκες περιμένουν να φτάσουν σε μεγαλύτερη ηλικία για να αποκτήσουν παιδί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης μόνο το ένα τρίτο από τις γυναίκες άνω των 40 χρόνων θα μείνει έγκυος μετά από τρία χρόνια σεξουαλικών επαφών χωρίς προφυλάξεις.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υπογονιμότητας, σημαντικός είναι ο ρόλος της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Παραγωγής – MAR όπου με τη βοήθεια της έχουν γεννηθεί 3,75 εκατ. μωρά σε χρονικό διάστημα 32 χρόνων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα μιας πρωτότυπης έκθεσης με τίτλο "Η γονιμότητα έχει σημασία", η οποία καταρτίστηκε από μια διεθνή διεπιστημονική επιτροπή ειδικών με την υποστήριξη της MSD (ή αλλιώς Merck για Καναδά και Αμερική), παρουσιάστηκαν χθές σε Συνέντευξη Τύπου. Η έκθεση που αναφέρεται στα θέματα πρόσβασης και στις πολιτικές που ακολουθούνται στις θεραπείες γονιμότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζει τη σημαντική πτώση των ποσοστών γεννήσεων που παρατηρούνται στην περιοχή και εξετάζει ένα πλήθος παραγόντων που αιτιολογούν την επιτακτική ανάγκη για αντιμετώπιση της γονιμότητας ως ιατρική και κοινωνική προτεραιότητα. Παράλληλα η MSD στην Ελλάδα ανακοίνωσε την έναρξη διεξαγωγής έρευνας σχετικά με τα θέματα γονιμότητας στη χώρα μας και την πρόσβαση σε θεραπείες για την αντιμετώπιση τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της γονιμότητας δεν έρχεται να δώσει λύση μόνο σε δημογραφικά και κοινωνικά ζητήματα, αλλά κυρίως να δώσει χαρά και να στηρίξει τη δομή και επέκταση μιας οικογένειας, με άμεσο αντίκτυπο την ύπαρξη μιας υγιούς κοινωνίας.

Ο κ. Βασίλειος Ταρλατζής, Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α.Π.Θ – Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., μιλώντας για την πρόσβαση των ζευγαριών στην Ελλάδα σε θεραπείες γονιμότητας και την επιτακτική ανάγκη για αντιμετώπιση της γονιμότητας ως ιατρική και κοινωνική προτεραιότητα, είπε: «Αναφορικά με τη χώρα μας θα μπορούσα να πω ότι χαίρομαι, γιατί όσο περνά ο καιρός, το κράτος, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, δείχνει να έχει την διάθεση να ξεκινήσει μια προσπάθεια, ώστε να κάνει τη θεραπεία αυτή λίγο πιο προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερα ζευγάρια. Ελπίζω, ότι στο μέλλον οι παρεμβάσεις αυτές θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο και ως προς το ύψος της χρηματικής κάλυψης, αλλά και ως προς τον αριθμό των προσπαθειών, έτσι ώστε να καλυφθεί απολύτως η έννοια της προσβασιμότητας της θεραπείας σε όλους. Θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, οι προσπάθειες που κάνουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα, να τύχουν της υποστήριξης ενός αποτελεσματικού εργαλείου αναφοράς και εφαρμογής, το οποίο, όμως, να αφορά αποκλειστικά στη χώρα μας, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με την έρευνα που προτίθεται να αναλάβει η ΜSD».

Σε δήλωση της η κα Σοφία Παπαμάργαρη, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Yποστήριξης Γονιμότητας «ΚΥΒΕΛΗ», ανέφερε: «Όλα τα ζευγάρια πρέπει να έχουν το δικαίωμα για πρόσβαση στη θεραπεία της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έτσι όπως ακριβώς έχει δικαίωμα ένας ασθενής με οποιαδήποτε ασθένεια να σώσει τη ζωή του δοκιμάζοντας μία φαρμακευτική αγωγή ή κάνοντας ένα χειρουργείο. Το κράτος πρέπει να διαχειριστεί την υπογονιμότητα με ιδιαίτερη προσοχή με την έννοια ότι με τον τρόπο αυτό φροντίζει για το μέλλον του και τη βιωσιμότητά του».

Ο κ. Πλάτων Περιστέρης, Ιατρικός Διευθυντής της MSD Hellas σε συνέχεια της ανακοίνωσης της έρευνας στη χώρα μας, είπε: «Η ανάληψη από μέρους μας της ευθύνης για τη διεξαγωγή μιας τόσο σημαντικής έρευνας για το ζήτημα της υπογονιμότητας, του οποίου οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο την προσωπική και οικογενειακή εκπλήρωση των προσδοκιών των ατόμων, αλλά έχουν αποφασιστική επίπτωση και στην κοινωνικο-οικονομική ευημερία της χώρας μας, δείχνει την ουσιαστική δέσμευση της εταιρείας μας στην προαγωγή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η MSD ήταν, είναι και θα παραμείνει ένας οργανισμός που συμμετέχει υπεύθυνα στα κοινά, με ευαισθησία, επιστημονική αρτιότητα και εμπνευσμένες πρωτοβουλίες».


    Στην κορυφή