ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Π.Ε.Φ.)


Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.). Ύστερα από εκλογές που διεξήχθησαν στις 02.05.12 , εκλέχτηκαν οι:Δημήτριος Δέμος (DEMO) - Πρόεδρος

Θεόδωρος Κωλέτης (LIBYTEC) – Aντιπρόεδρος

Θεόδωρος Τρύφων (ELPEN) – Aντιπρόεδρος

Γεώργιος Παπάζογλου (ΝΟRMA ΗΕLLAS) – Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Κάτσος (PHARMATHEN) – Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Μπουφίδης (BENNETT) – Tαμίας

Αχιλλέας Βιγκόπουλος (GENEPHARM) – Mέλος Δ.Σ.

Νικόλαος Ρασσιάς (RAFARM) – Mέλος Δ.Σ.

Ευάγγελος Ζέκας (HELP) – Μέλος Δ.Σ.

Σίμος Αναστασόπουλος (Ν.ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε.) – Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Kωνσταντίνος Παχής (IASIS PHARMA) - Αναπληρωματικό Μέλος Δ.Σ.

Με αφορμή τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. , ο κ. Δ. Δέμος, νέος Πρόεδρος της Π.Ε.Φ., δήλωσε: «Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Σε ένα περιβάλλον αποβιομηχάνισης, οικονομικής κρίσης και αντιμέτωποι με μία σειρά μέτρων της Πολιτείας που πλήττουν ευθέως την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων συνεχίζουμε με συντονισμένες δράσεις και ενιαία στρατηγική τη «μάχη» για την επόμενη ημέρα… Στόχος μας είναι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία να παραμείνει ένας υγιής κλάδος, συνεχίζοντας να προσφέρει ανάπτυξη και προστιθέμενες αξίες για την ελληνική οικονομία.»

Π.Ε.Φ.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών της χώρας, που διατηρούν περισσότερες από 20 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και ο κύριος όγκος παραγωγής τους αφορά σε ουσιωδώς όμοια φάρμακα (γενόσημα) με εμπορική ονομασία (branded generics) τα οποία προορίζονται για την ελληνική αγορά και εξαγωγές σε 60 χώρες στον κόσμο. Στον κλάδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας απασχολούνται 8.500 εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι επιστήμονες, που ασχολούνται με την παραγωγή, τον έλεγχο, την έρευνα και την ανάπτυξη γενοσήμων ή /και νέων προϊόντων. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και εξωτερικού «τρέχουν» δεκάδες ερευνητικά προγράμματα.
    Στην κορυφή