ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας κα Αγγελική-Ευφροσύνη Κιάου έστειλαν οι Οικολόγοι Πράσινοι, ζητώντας τη διαβεβαίωση του Υπουργείου για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου που θα διασφαλίζει την προσπελασιμότητα των σχολικών κτιρίων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα στις εκλογές της 17ης Ιουνίου από τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Η αποστολή του εγγράφου προς την Υπουργό Παιδείας γίνεται λίγες μέρες ύστερα από την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε αντίστοιχη επιστολή των Οικολόγων Πράσινων όπου επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών «(...) ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα, να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες».

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Κυρία Υπουργέ,

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στο πλαίσιο των θέσεων τους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη της ισότιμης μεταχείρισης των συμπολιτών μας με αναπηρία και της εφαρμογής κάθε αναγκαίας πολιτικής για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και υπηρεσίες.

Σε συνέχεια των συνημμένων εγγράφων: α) της υπ’αριθ.πρωτ. 858/31-5-2012 επιστολής μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και β) της υπ’ αριθ. πρωτ. 22293/1-6-2012 απάντησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας ώστε τα κτίρια που θα χρησιμοποιηθούν ως εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου να είναι προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία».


Η Θεματική Ομάδα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

http://www.ecogreens-gr.org/humanrights/


    Στην κορυφή