Συνιστώμενες Θεραπείες για την πάθηση: Τενοντίτιδα ώμου

Αναζήτηση Θεραπειών - Παθήσεων:


Τενοντίτιδα ώμου Θεραπεία/ αντιμετώπιση

Η θεραπεία περιλαμβάνει την ανάπαυση της άρθρωσης του ώμου και την αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν πόνο. Η τοπική παγοθεραπεία και η λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονώδων σκευασμάτων, θα συντελέσουν στη μείωση της φλεγμονής και του πόνου.

Ο ασθενής οφείλει επίσης να αρχίσει φυσικοθεραπεία με σκοπό την ενδυνάμωση των μυών του τενοντίου πετάλου. Εάν ωστόσο ο πόνος επιμένει ή αν η θεραπεία δε δύναται να πραγματοποιηθεί λόγω έντονου άλγους, κρίνεται σκόπιμη η ενέσιμη χορήγηση στεροειδούς, προκειμένου να υποχωρήσει ο πόνος και η φλεγμονή και να προχωρήσει η φυσικοθεραπεία.

Στην περίπτωση ρήξης του τενοντίου πετάλου ή επιμονής των συμπτωμάτων παρά τη συντηρητική θεραπεία, ο ασθενής χρήζει χειρουργικής αποκατάστασης. Η αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση επιτρέπει την αποκατάσταση κάποιων ρήξεων και την αφαίρεση οστικών προεξοχών και ιστών που φλεγμαίνουν στην περιφέρεια της ωμικής ζώνης. Εκτεταμένες όμως ρήξεις απαιτούν ανοικτή χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποκατασταθούν.

Σοβαρή Υπενθύμιση:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.eumedline.eu έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.


Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το euMEDLINE προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό, το euMEDLINE δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.


Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο euMEDLINE από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.


Το euMEDLINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.