Συνιστώμενες Θεραπείες για την πάθηση: Ασκίτης

Αναζήτηση Θεραπειών - Παθήσεων:


Ασκίτης Θεραπεία/ αντιμετώπιση

Η κατάκλιση ελαχιστοποιεί την ποσότητα του αλατιού που απορροφούν τα νεφρά, γι’ αυτό η θεραπεία συνήθως ξεκινά με παραμονή στο κρεβάτι και δίαιτα χαμηλή σε αλάτι. Διουρητικά φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν αν η αρχική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική. Το βάρος και η παραγωγή ούρων των ασθενών που χρησιμοποιούν διουρητικά πρέπει να παρακολουθείται στενά για σημάδια:

• Mαζικής απώλειας αίματος ή υγρών (hypovolemia).
• Aσυνήθιστα υψηλής συγκέντρωσης αζωτούχων συστατικών στο αίμα (azotemia).
• Ανισορροπίας στο κάλιο.
• Υψηλής συγκέντρωσης νατρίου. Αν ο ασθενής καταναλώνει περισσότερο αλάτι από όσο μπορούν να αποβάλουν τα νεφρά, θα πρέπει να του χορηγηθούν μεγαλύτερες δόσεις διουρητικών.

Η μέτρια έως και μεγάλη συσσώρευση υγρών αντιμετωπίζεται με την παροχέτευση μεγάλης ποσότητας υγρού (ευρεία παρακέντηση) από την κοιλιά του ασθενή. Αυτή η διαδικασία είναι ασφαλέστερη από τη διουρητική αγωγή. Προξενεί λιγότερες επιπλοκές και απαιτεί συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Η ευρεία παρακέντηση αποτελεί επίσης την προτιμώμενη θεραπεία για τους μεγάλους ασκίτες. Τα διουρητικά μερικές φορές χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν νέα συσσώρευση υγρών και η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται περιοδικά.

Εναλλακτική θεραπεία

Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, στοχευμένες στον περιορισμό λήψης αλατιού, θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος της θεραπείας. Σε λιγότερο οξείες περιπτώσεις, φυσικά διουρητικά όπως το αγριοραδίκι (Taraxacum officinale) μπορεί να βοηθήσουν στην εξάλειψη πλεοναζόντων υγρών και στην παραγωγή καλίου. Οι πλούσιες σε κάλιο τροφές όπως το άπαχο γιαούρτι, το σκουμπρί, το πεπόνι και οι ψητές πατάτες βοηθούν στην εξισορρόπηση της λήψης πλεονάζοντος καλίου.Σοβαρή Υπενθύμιση:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.eumedline.eu έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.


Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το euMEDLINE προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό, το euMEDLINE δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.


Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο euMEDLINE από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.


Το euMEDLINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.