Συνιστώμενες Θεραπείες για την πάθηση: Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Αναζήτηση Θεραπειών - Παθήσεων:


Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο Θεραπεία/ αντιμετώπιση

Τα συμπτώματα συνήθως δεν εμφανίζονται παρά μόνο όταν συμβεί ρήξη του ανευρύσματος. Ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλο που έχει υποστεί ρήξη, αποτελεί επέιγουσα κατάσταση. Ο στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων και η αποτροπή περαιτέρω αιμορραγίας. Η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο.

Η κύρια θεραπευτική αντιμετώπιση του ανευρύσματος στον εγκέφαλο είναι χειρουργική. Το ανεύρυσμα απομονώνεται από τον κυρίως αρτηριακό κορμό (clipping ανευρύσματος), ώστε να εμποδίζεται η ροή αίματος προς αυτό.

Σε πληθώρα περιπτώσεων, μπορεί να τοποθετηθούν ειδικές σπείρες (coiling του ανευρύσματος) ή ενδαγγειακά stents, μέσω αρτηριακού καθετηριασμού. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται σχηματισμός θρόμβου που εμποδίζει την περαιτέρω αιμορραγία. Οι τεχνικές αυτές είναι λιγότερο παρεμβατικές από το ανοιχτό χειρουργείο, και στις κατάλληλες περιπτώσεις θεωρούνται θεραπεία εκλογής.

Αν η χειρουργική αντιμετώπιση αντενδείκνυται, λόγω της συνολικής κατάστασης του ασθενούς ή της εντόπισης και του μεγέθους του ανευρύσματος, η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι όμοια με τη συντηρητική θεραπεία στο αρχικό στάδιο της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας.
Αυτή περιλαμβάνει:
  • πλήρη ακινησία
  • αντιεπιληπτική αγωγή
  • αναλγητικά για την κεφαλαλγία
  • ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Μετά τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ανευρύσματος, η πρόληψη ενδεχόμενου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, λόγω αγγειόσπασμου, μπορεί να είναι αναγκαία. Αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, καθώς και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Σοβαρή Υπενθύμιση:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο www.eumedline.eu έχουν σαν μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν αποτελούν πρόταση για οποιαδήποτε ιατρική-διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία. Προτείνεται τα ανωτέρω να γίνονται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας η άλλους επαγγελματίες υγείας.


Η ιατρική είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη επιστήμη και η θεραπεία δεν είναι πάντα σαφώς καθορισμένη. Η νέα έρευνα αλλάζει καθημερινά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδείξεις. Το euMEDLINE προσπαθεί να παρέχει ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες που είναι αποδεκτές γενικά μέσα στα ιατρικά πρότυπα κατά την διάρκεια της δημοσίευσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι η ιατρική επιστήμη αλλάζει συνεχώς και το ανθρώπινο λάθος είναι πάντα δυνατό, το euMEDLINE δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι ακριβείς ή πλήρεις, ούτε είναι υπεύθυνο για τυχόν παραλείψεις, λάθη ή για τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης αυτών των πληροφοριών.


Ο αναγνώστης πρέπει να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που περιέχονται στο euMEDLINE από άλλες πηγές πριν από τη χρήση και ιδιαίτερα από τους επαγγελματίες υγείας. Ειδικότερα, όλες οι δόσεις, οι ενδείξεις, και οι αντενδείξεις των φαρμάκων πρέπει να επιβεβαιωθούν στο πληροφοριακό ένθετο των συσκευασιών των φαρμάκων. Η χρήση των εμπορικών ονομασιών των φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς-πληροφοριακούς λόγους και δεν υποδηλώνει μεροληψία υπέρ αυτών.


Το euMEDLINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο, άμεσα ή έμμεσα, για τη ζημιά ή την επιπλοκή που μπορεί να προκύψει με την εφαρμογή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του. Για κάθε απορία επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.