ΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ inCASA


Το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας επισκέφτηκαν σήμερα οι δύο συντονιστές του προγράμματος inCASA κ.κ. JESPER THESTRUP (από την Δανία) και ο FULVIO MARCHETTI ( από την Ιταλία) για την έναρξη του προγράμματος στην Ελλάδα.

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας και το Εργαστήριο Ευφυών Επικοινωνιών και Δικτύων Ευρείας Ζώνης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Yπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) θα είναι η ελληνική συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραμμα inCASA.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 13 διαφορετικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Επιχειρήσεις) από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνθέτοντας μια ευρεία γκάμα πληθυσμιακής, πολιτιστικής και οικονομικής δύναμης.

To inCASA (Integrated Network for Completely Assisted Senior Citizen’s Autonomy) αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο έργο συνδυάζοντας την Ιατρική με την χρήση μοντέρνων τεχνολογιών στο τομέα των Δικτύων και της Πληροφορικής.
Στοχεύει κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανθρώπων, ενισχύοντας την αυτονομία τους καθώς και το αίσθημα ασφάλειας αναφορικά με την ψυχική και σωματική τους κατάσταση.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν και θα προστατεύουν άτομα μεγάλης ηλικίας (με προβλήματα υγείας), με στόχο να αυξηθεί η ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.

Θα ενοποιηθούν μεθοδολογίες και υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης της υγείας και του περιβάλλοντος ενός ασθενούς. Μέσω της συλλογής και της επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα δημιουργηθούν προφίλ των συνηθειών των χρηστών και θα υλοποιηθούν ευφυείς πολυεπίπεδες υπηρεσίες επικοινωνιών και ενεργοποίησης συναγερμών. Τα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το ιατρικό προσωπικό μέσω μιας «Έξυπνης Προσωπικής Πλατφόρμας» με ενσωματωμένες εφαρμογές Ανάλυσης Συνηθειών που θα περιλαμβάνουν: πολιτικές πρόσβασης για προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, προγραμματισμό για ημερήσιες ενέργειες και θεραπείες, συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και του νοσοκομείου, δημιουργία υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση του ασθενούς.

Θα ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές παράμετροι των συστημάτων υγείας 5 διαφορετικών κρατών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία), θα προσδιοριστούν οι κοινοί τρόποι διανομής των υπηρεσιών (επιχειρησιακά μοντέλα), ενώ παράλληλα θα εξεταστεί πώς αυτά θα υλοποιηθούν στα διαφορετικά σενάρια ώστε να επιλεγούν τα βέλτιστα κλινικά μοντέλα.


Το Καρδιολογικό Τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας θα συμμετέχει ενεργά στα πακέτα εργασίας του έργου που αφορούν:

Την ανάλυση απαιτήσεων των χρηστών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την διαφορετικότητα των Ελλήνων ασθενών/χρηστών.
Το σχεδιασμό της γενικής αρχιτεκτονικής.
Την ανάλυση απαιτήσεων και το σχεδιασμό του συστήματος αισθητήρων για την συλλογή των μετρήσεων από τους ασθενείς, καθώς και του συστήματος απομακρυσμένης παρακολούθησης των ασθενών.
Την ανάπτυξη και εκτέλεση των σεναρίων χρήσης. Συγκεκριμένα στο Ελληνικό σενάριο χρήσης θα συμμετέχουν 40 χρήστες (ηλικιωμένα άτομα με καρδιακά προβλήματα)
Τη βελτιστοποίηση της τελικής λύσης κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας της.
Τη διάδοση της έρευνας που επιτελέστηκε στα πλαίσια του έργου μέσω των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.


    Στην κορυφή