ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ


Με κοινή Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχάλη Τιμοσίδη και του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Φίλιππου Σαχινίδη, αυξάνεται το ποσοστό των πρόσθετων εφημεριών ανά Υ.Πε., από 9 στο 12 %. Με αυτή την αύξηση θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται, κυρίως, στα περιφερειακά νοσοκομεία για την κάλυψη των εφημεριών τους.


    Στην κορυφή