ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας, σε απάντηση σχετικών δηλώσεων του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την απόφαση που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για τη διαδικασία εξόφλησης των προμηθευτών των Νοσοκομείων, δηλώνει τα εξής:

Η απόφαση που υπογράφηκε αναφέρεται στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα Νοσοκομεία για την έκδοση των απαραίτητων ενταλμάτων καθώς και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πληροφοριακών Συστημάτων. Η ανάγνωση και μόνο της απόφασης αυτής, επιβεβαιώνει την αγωνία των προμηθευτών ότι η διαδικασία εξόφλησης είναι πολύ χρονοβόρα, που φθάνει, αν δεν ξεπερνά, τους 4 μήνες. Είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν οι ενέργειες αυτές, εντός των προθεσμιών που το ίδιο το Υπουργείο έχει θέσει για την τακτοποίηση των χρεών.

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι, στην προτελευταία παράγραφο της απόφασης αυτής, αναφέρεται ότι τα επιμέρους θέματα της έκδοσης και διάθεσης των ομολόγων, που αποτελούν το σημαντικότερο σημείο της πολυδιαφημισμένης ρύθμισης, «…θα ρυθμιστούν με νεότερη απόφαση μας…».

Συνεπώς, μετά την παρέλευση 2,5 περίπου μηνών χωρίς ουσία, τα ερωτήματα εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια:
1) Πότε θα γνωστοποιηθεί ο τύπος και το περιεχόμενο των ομολόγων;
2) Πότε θα δοθούν τα σχετικά κονδύλια για την πληρωμή των προμηθειών του 2010;


ΣΕΠ Επιστημών & Υγείας

Ο ΣΕΠ είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος πανελλαδικός Σύνδεσμος των εταιριών, που διακινούν Επιστημονικά και Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (δηλαδή κάθε είδους υγειονομικό υλικό πλην φαρμάκων) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδρύθηκε το 1986 και περιλαμβάνει σήμερα 192 μέλη, τα οποία απασχολούν πάνω από 6.000 εργαζομένους.


    Στην κορυφή