Βασίλειος Βασιλικός


vassilikos
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ


Email: vvassil@med.auth.gr

Επιστημονικά Άρθρα αναρτημένα στο EumedLine:
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
  • Διδάκτωρ Ιατρικής, Ιατρικό Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ, Άριστα (Απρίλιος 1989).
  • Τίτλος Ειδικότητας Καρδιολογίας, Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 1992.
  • European Cardiologist Diploma, European Society of Cardiology, 2000.
  • Fellow of the European Society of Cardiology, 2000.
  • Fellow of the American College of Cardiology, 2001.Ειδικές γνώσεις

Ενασχόληση με την Ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς (εξάσκηση της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας), εμφύτευση μόνομων βηματοδοτών και απινιδωτών από το 1990

Υπεύθυνος του κλινικού Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστήριου της Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής του ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ


Γνώσεις στη χρήση νέων τεχνολογιών

Πολυετής εμπειρία στη χρησιμοποίηση των κλασικών και των σύγχρονων τρισδιάστατων (εικονικών) τεχνικών χαρτογράφησης της διάδοσης του καρδιακού ερεθίσματος.

Ερευνητική ενασχόληση με την ανάλυση των ηλεκτρικών σημάτων του καρδιακού κύκλου με τη μέθοδο των κυματιδίων κατά Morlet


Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Ως κύριος ερευνητής στις διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες OASIS-2, ATLAS, WAVE, ISSUE 2, SENSE-HF, APAF+HF, και SPICE. Επίσης ως συνερευνητής σε 7 διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες (The MUSTStudy, COBALT Study, OPTICUS, CPI VENTAK, SYMPHONY, MINERVA).


Σύνολο δημοσιεύσεων (αριθμός)

Συμμετοχή σε 347 εργασίες. Εξ αυτών οι 133 είναι ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια, οι 135 ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια, οι 52 δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά που περιλαμβάνονται στο Index Medicus (οι 40) συμπεριλαμβανομένων του Journal of the American College of Cardiology (JACC), American Journal of Cardiology, Journal of Cardiovascular Electrophysiology, Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology κ.α., οι 27 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά και 4 έχουν υποβληθεί για κρίση.
Οι 2 εργασίες αφορούν διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες στις οποίες συμμετείχε ο κ. Βασιλικός και αναφέρεται στο index.


Σύνολο αναφορών (αριθμός)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010): 504 (SCOPUS)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010): 670 (GOOGLE SCHOLAR)
ΣΥΝΟΛΟ IMPACT FACTOR (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010): 118.421
H-FACTOR (ΜΑΡΤΙΟΣ 2009): 13


ΤΑΚΤΙΚΟ MΕΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
1. General Medical Council (UK 1998)
2. The Hellenic Medical Society, Λονδινο (1990).
3. London Electrophysiology Group, Λονδινο (1990).
4. British Pacing and Electrophysiology Group (BPEG), Λονδινο (1991).
5. North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE), Η.Π.Α. (1993).
6. Νέα ονομασία Heart Rhythm Association (HRS), Η.Π.Α., (1993)
7. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Αθήνα (1994).
8. Ομάδα εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας - Βηματοδότησης Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα (1994).
9. Ομάδα εργασίας Αιμοδυναμικής Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Αθήνα (1995).
10. The International Foundation for the Development of Cardiac Electrophysiology and Antiarrhythmic Implantable Devices in Romania (1996).
11. European Working Group on Cardiac Pacing (EWGCP), (1999).
12. European Society of Cardiology (2000)
13. American College of Cardiology (2000)
14. Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (2000).
15. Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής (2000).
16. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (2005).
17. European Heart Rhythm Association (EHRA) (2006).
    Στην κορυφή