Τα χρέη του ΕΣΥ απειλούν με κλείσιμο τις εταιρίες προμηθειών υγείας


Τα άλυτα διαχρονικά προβλήματα, εθνικών διαστάσεων, που προκάλεσαν την πρόσφατη αναστολή παραδόσεων συνεχίζονται και μετά από αυτό που νομοθέτησε ως «ρύθμιση χρεών» η Κυβέρνηση.

Οι προμηθευτές καλούν την Κυβέρνηση να δράσει άμεσα για την ανάταξη του συστήματος προμηθειών Υγείας πριν χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος και τα χρέη φτάσουν τα 10 δις ευρώ, το 2014, εφόσον δεν αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα


Πέμπτη 29 Ιουλίου, 2010. Τα απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων χρόνων αποδεικνύουν σώρευση χρεών των δημόσιων νοσοκομείων στους προμηθευτές, με ρυθμό πάνω από 2 δις ευρώ, ετησίως. Εφόσον δεν εξομαλυνθεί η αποπληρωμή των οφειλών αυτό θα σημάνει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το κλείσιμο των περισσότερων εταιρειών του κλάδου των προμηθευτών Υγείας, την παράλυση του ΕΣΥ, αλλά το κυριότερο, θα οδηγήσει στην κατάρρευση του προγράμματος σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας. Σημειώνεται ότι στην καλύτερη περίπτωση μέσα στα τέσσερα επόμενα χρόνια, το 2014, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα οφείλουν, από νέα χρέη, πάνω από 10 δις ευρώ, δηλαδή το 4% του ΑΕΠ.

Μπορεί με τη ψήφιση του άρθρου 27 στο Νόμο για την ιδιωτική ασφάλιση, από τη Βουλή, νομοθετικά τουλάχιστον, να έκλεισε ένα ακόμη ‘μαύρο κεφάλαιο’ στην πολύπαθη ιστορία των χρεών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, έκλεισε όμως βίαια, αφήνοντας απ’ έξω μύρια όσα προβλήματα, που θα ταλανίζουν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, όπως φαίνεται, το Σύστημα Προμηθειών Υγείας, τους προμηθευτές του και την κοινωνία.

Αυτό που νομοθετήθηκε είναι στην ουσία η αναγκαστική προσχώρηση των προμηθευτών σε ένα σχήμα πενταετούς άτοκης χρηματοδότησης του ΕΣΥ, με απεμπόληση κάθε νομίμου δικαιώματός τους, που εκπορεύεται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, ώστε κανονικά να είναι αναπαλλοτρίωτο, προκειμένου να εισπράξουν μέρος των οφειλομένων, πριν αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Άλλωστε, οι πληρωμές για τις προμήθειες του 2010 είναι σε μηδενική βάση, με τα χρέη για την ίδια περίοδο, μόνο προς τα μέλη μας να ανέρχονται στα 240 εκατ. ευρώ και τα νοσοκομεία να επιζητούν επιτακτικά εκπτώσεις για όσα δεν πλήρωσαν, δεν πληρώνουν και κατά τα φαινόμενα δεν πρόκειται να πληρώσουν σύντομα. Είναι εμφανές ότι η πράξη και η πραγματικότητα διαψεύδουν τις εξαγγελίες της ελληνικής Κυβέρνησης ότι «δεν θα επιτρέψει ξανά τη σώρευση χρεών, η εξόφληση θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και σύμφωνα και με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.»

Ο ΣΕΠ είναι αποφασισμένος να κινηθεί άμεσα για την προσβολή του ψηφισθέντος Διακανονισμού, πρωτίστως στα κοινοτικά όργανα και παράλληλα να διεκδικήσει με τα μέλη του, στα εθνικά δικαστήρια την ικανοποίηση των αξιώσεών τους για πλήρη πληρωμή τους, ανεξάρτητα και πέρα από την επιβαλλόμενη άνωθεν με το νόμο «παραίτησή» τους.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προμηθευτών Επιστημών και Υγείας, ανησυχεί περισσότερο από τον καθένα, βλέποντας να ξοδεύεται πολύτιμος χρόνος χωρίς να γίνεται πρακτικά τίποτα για το παρόν και το μέλλον, και κρούοντας τoν κώδωνα του κινδύνου, δηλώνει ότι θα υποστηρίξει, και με προτάσεις του προς τους αρμοδίους, τις οποιεσδήποτε κινήσεις της Κυβέρνησης, που θα οργανώσουν σωστότερα το Σύστημα Προμηθειών Υγείας, θα εξασφαλίσουν τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό, σε μια προσπάθεια πλήρους ανάταξης της τρέχουσας κατάστασης, με την προϋπόθεση όμως ότι το Κράτος θα γίνει άμεσα συνεπές στις υποχρεώσεις του.

Το πρόβλημα του κόστους Δημόσιας Υγείας είναι πρόβλημα εθνικών διαστάσεων και χρειάζεται ανάλογη σοβαρότητα στην αντιμετώπισή του απ’ όλους μας.
    Στην κορυφή