ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Σε εγκύκλιο που απέστειλε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος "στα πλαίσια της παρακολούθησης και εφαρμογής των μέτρων εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης στα κρατικά νοσοκομεία,", ζητά από τους διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ να αποστείλουν τριμηνιαία αναφορά (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010) της δαπάνης κατανάλωσης φαρμάκων ως εξής :

• Ανά νοσοκομείο συνολικά
• Συγκριτική κατανάλωση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2009
• Ποσοστό συμμετοχής γενοσήμων ποσοτικά και σε αξίες
• Αιτιολόγηση στην περίπτωση που δεν επετεύχθησαν οι στόχοι της ως άνω εγκυκλίου (όσον αφορά τη δαπάνη στα γενόσημα και την ολική μείωση της δαπάνης κατά 20%).

Τα ως άνω στοιχεία, αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα υποβληθούν με την ευθύνη του φαρμακευτικού τμήματος των νοσοκομείων και θα φέρουν την επικύρωση της Επιτροπής Φαρμάκων του κάθε νοσοκομείου. Προκρίνεται επίσης, ο στόχος για το έτος 2011 να είναι αύξηση του μεριδίου των γενοσήμων στο 50%. Σημειώνεται ότι την ευθύνη για την πλήρη τήρηση των παραπάνω και την έγκαιρη αποστολή των σχετικών στοιχείων εκτός από το Διευθυντή της κάθε κλινικής έχει ο Διοικητής του κάθε νοσοκομείου.


    Στην κορυφή