Στην πρώτη μου σεξουαλική επαφή δεν είχα οργασμό. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα;


Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι ο οργασμός είναι ένα ζήτημα που φαίνεται ότι διαφέρει αρκετά από γυναίκα σε γυναίκα και που έχει σχέση με μια μεγάλη ποικιλία παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με το πώς αισθάνεται η γυναίκα με τον εαυτό της, με την εξωτερική της εμφάνιση, με το σύντροφό της, ακόμη και με τις αξίες και πεποιθήσεις που ανατράφηκε.

Κατά την πρώτη σου σεξουαλική επαφή υπάρχει πιθανότητα να μην αισθανθείς οργασμό. Πράγματι, η πρώτη σου φορά μπορεί να χαρακτηρίζεται από συναισθήματα αγωνίας και φόβου, με συνέπεια να μην καταφέρεις να έχεις οργασμό. Η αλήθεια είναι ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχεις καλύτερες οργασμικές κορυφώσεις και η σεξουαλική εμπειρία που θα αποκτάς, θα σου επιτρέπει καλύτερες σεξουαλικές διεγέρσεις. Επιπλέον, πρέπει να θυμάσαι ότι ο οργασμός συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που βιώνεις τη σεξουαλικότητά σου. Έχει σχέση δηλαδή με τις επιρροές που έχεις από το οικογενειακό και κοινωνικό σου περιβάλλον, την αυτοεκτίμησή σου καθώς και την καλή ψυχική σου έκφραση για την εικόνα του σώματός σου, η οποία βελτιώνεται παράλληλα με την ψυχολογική και συναισθηματική σου ωρίμανση. Όσο μεγαλώνεις τόσο αισθάνεσαι πιο ώριμη σεξουαλικά και εκφράζεσαι με περισσότερη άνεση και ελευθερία προς το σύντροφό σου, με αποτέλεσμα να βιώνεις πιο έντονες οργασμικές κορυφώσεις.

Από το βιβλίο 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΝΙΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ
Υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας


    Στην κορυφή