ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.


Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης που γίνεται αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο της Υγείας, αλλά και της σχετικής συνάντησης που εκκρεμεί με τους εκπροσώπους του κλάδου και το Υ.Υ.Κ.Α., ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Υλικού (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.) παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση δηλώνοντας ότι "καμία εξυγίανση του συστήματος δημόσιας υγείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια ρεαλιστική οργάνωση του συστήματος δημόσιων προμηθειών, αλλά κυρίως, χωρίς την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του παρελθόντος, που φαίνεται να κληρονομούνται από χρονιά σε χρονιά, καταδικάζοντας τις προμηθεύτριες εταιρείες εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού σε μαρασμό.

Πέρα από την προφανή και χρονίζουσα αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις του, ο κλάδος του εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού αντιμετωπίζει την παντελή σχεδόν απουσία οργάνωσης των ελληνικών νοσοκομείων, το ευρύτερο και δυσμενές μακρο-οικονομικό περιβάλλον, τον ολοένα αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά κυρίως τη λανθασμένη αντίληψη -εκ μέρους των κρατικών φορέων- εξομοίωσης του κλάδου με όλους τους υπόλοιπους προμηθευτές ιατροτεχνικού υλικού, χωρίς να αναγνωρίζει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν οι προμηθευτές ορθοπεδικού υλικού, όπως π.χ. τα επείγοντα χειρουργεία, την ιδιαιτερότητα και εξειδίκευση των περιστατικών, την αμεσότητα αντίδρασης και την ανάγκη μεταφορών υλικού", προσθέτει στη σημερινή του ανακοίνωση και συνεχίζει:
"Το κράτος λοιπόν, εξισώνοντας τον κλάδο με όλους τους υπόλοιπους προμηθευτές, καθυστερεί την εξόφληση των εταιρειών, οδηγώντας τις επιχειρήσεις σε βέβαιο αδιέξοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραμένει ακόμα εκκρεμής η ρύθμιση με ομόλογα των ετών 2007, 2008 και 2009, καθώς υπολείπεται ένα 40% το οποίο μένει ανεξόφλητο. Από την άλλη μεριά, οι πληρωμές του 2010 κινούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και σίγουρα όχι μέχρι τον Σεπτέμβριο, ούτε βεβαίως διευθετούνται σε διάστημα 45 ή 60 ημερών, όπως είχε υποσχεθεί το υπουργείο Υγείας, δύο δεσμεύσεις βάσει των οποίων είχε δοθεί έκπτωση 35%-55% από τις προμηθεύτριες εταιρείες, που -αν και γνώριζαν την τεράστια ζημιά που θα υφίσταντο- αποφάσισαν να προχωρήσουν, βλέποντας την υπόσχεση είσπραξης έστω και μέρος του οφειλόμενου ποσού ως σανίδα σωτηρίας.

Κατά τα άλλα, το 2010 το κράτος συνέχισε να εισπράττει κρατήσεις υπέρ τρίτων 8,25% και επιπρόσθετο φόρο προμηθευτών 4%. Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις καλούνται τώρα να πληρώσουν αυξημένο ΦΠΑ 13% και 23%, να προχωρήσουν σε έκτακτη εισφορά για τη χρήση του 2009 κυμαινόμενη από 4% έως 10%, αν και τα κέρδη της περιόδου έχουν υποστεί σημαντική μείωση, η οποία σε συντριπτική πλειοψηφία καταλήγει σε ζημίες. Σε αυτό το σημείο θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να σημειωθεί ότι η αξία των ομολόγων που αφορούν τη ρύθμιση των χρεών είναι μειωμένη κατά 14% για τα ομόλογα του 2011, κατά 27% για αυτά του 2012 και κατά 39% για τα ομόλογα του 2013!

Είναι προφανές λοιπόν, ότι οι δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες αλλά κυρίως οι πρακτικές του υπουργείου Υγείας συνθέτουν το πλαίσιο για την οριστική εξόντωση του κλάδου, μια πορεία προδιαγεγραμμένη εάν δεν τύχει της απαραίτητης προσοχής του υπουργείου".


    Στην κορυφή