ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


"Η σημαντική μείωση των τιμών πολλών παλαιών και αξιόπιστων φαρμάκων θα οδηγήσει στη ραγδαία υποκατάστασή τους από νεώτερα εισαγόμενα και κατά κανόνα ακριβότερα φάρμακα, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης" επισημαίνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας .
"Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει συνθήκες ασφυξίας για τις εγχώριες παραγωγικές μονάδες, επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητά τους και αποτελεί ευθεία απειλή για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Το σύστημα τιμολόγησης βασίζεται στη σύγκριση των τιμών των φαρμάκων που κυκλοφορούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει ως τιμή του φαρμάκου στη χώρα μας, τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών. Εντούτοις η σύγκριση τιμών που ισχύουν σε χώρες όπου εφαρμόζονται εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα συνταγογράφησης και ασφαλιστικής αποζημίωσης συνεπάγεται σημαντικές στρεβλώσεις. Επισημαίνουμε ότι στις χώρες αυτές εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες ολοκληρωμένα συστήματα φαρμακευτικής πολιτικής που συνδυάζουν χαμηλές τιμές με ουσιαστικά κίνητρα για την προτίμηση των φθηνότερων φαρμάκων, επιτυγχάνοντας τον έλεγχο της κατανάλωσης.

Η αντιμετώπιση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στο όνομα της ανάγκης συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης είναι απόλυτα ΑΔΙΚΗ αν αναλογιστεί κανείς ότι τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα αφορούν μόλις στο 17% της φαρμακευτικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικείμενο νέο Δελτίο, οι τιμές πολλών φαρμάκων ελληνικής παραγωγής μειώνονται δραματικά και δυσανάλογα σε σχέση με τις τιμές ακριβότερων εισαγόμενων φαρμάκων που βρίσκονται στις ίδιες θεραπευτικές κατηγορίες.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην δραματική συρρίκνωση ενός τομέα της οικονομικής ζωής της χώρας που συμβάλλει καθοριστικά στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ, προχωρώντας σε σημαντικές επενδύσεις, διενεργώντας εξαγωγές σε πάνω από 60 χώρες, δημιουργώντας και διατηρώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου, κατοχυρώνοντας σημαντική ελληνική τεχνογνωσία, κάτι που έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα.

Επισημαίνουμε ότι πουθενά στον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχει φαρμακευτική πολιτική χωρίς μηχανογράφηση, ανάλυση της δαπάνης, εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κίνητρα για τη χρήση των φθηνότερων φαρμάκων. Στα πλαίσια αυτά, θεωρούμε ότι ο στόχος της μείωσης και σταθεροποίησης της δαπάνης είναι αδύνατο να επιτευχθεί αποκλειστικά μέσω της μείωσης των τιμών. Η εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης των τελευταίων ετών επιβεβαιώνει απόλυτα τη θέση μας αυτή.

Ευελπιστώντας στην επικράτηση της λογικής, αναμένουμε με αγωνία την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών προς όφελος των Ασφαλιστικών Ταμείων και του συστήματος υγείας γενικότερα που θα επιτρέψουν στα φθηνότερα φάρμακα να παραμείνουν στο σύστημα και να μην αποσυρθούν.

Εξάλλου, η στήριξη των χιλιάδων θέσεων της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί ειλημμένη πολιτική απόφαση την οποία αναμένουμε έστω και εν μέρει να υλοποιηθεί".    Στην κορυφή