ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου συναντήθηκε με τον κ. Servaas Deroose (Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και του εξέθεσε τις θέσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου όσον αφορά το φαρμακευτικό επάγγελμα .

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι του Π.Φ.Σ. ανέφεραν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός φαρμακείων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και οποιαδήποτε αύξηση του αριθμού θα αύξανε την φαρμακευτική δαπάνη (θέση που αντιμετωπίσθηκε ιδιαίτερα θετικά και επιδοκιμάσθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή) Ακόμη έθεσαν υπόψη της επιτροπής την πρόταση των φαρμακοποιών για την διευκόλυνση στην συστέγαση νέων με παλιούς, τις εκπτώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία , την αύξηση του ποσοστού των φαρμακείων που θα είναι ανοικτά τα Σάββατα και τη διατήρηση των υπαρχόντων πληθυσμιακών κριτηρίων σύμφωνα και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην ελληνική αντιπροσωπεία ωστόσο ανέφερε πως θα ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, στον χειρισμό της οποίας εναπόκεινται οι περαιτέρω ρυθμίσεις και λεπτομέρειες που αφορούν το φαρμακευτικό επάγγελμα


    Στην κορυφή