ΣΥΜΜΑΧΙΑ BOEHRINGER INGELHEIM ΚΑΙ ELI LILLY AND COMPANY ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ


Σημαντική στρατηγική παγκόσμια συμφωνία μεταξύ της Boehringer Ingelheim και της Eli Lilly and Company για την ανάπτυξη και κυκλοφορία από κοινού μιας σειράς αντιδιαβητικών προϊόντων που βρίσκονται προς το παρόν σε στάδιο μέσης και τελικής ανάπτυξης.

Η συμφωνία για την αντιμετώπιση του διαβήτη επικεντρώνεται σε τέσσερις δραστικές ουσίες υπό ανάπτυξη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο υποσχόμενες κατηγορίες προϊόντων.

Οι εταιρείες θα αναπτύξουν και θα κυκλοφορούν στην αγορά από κοινού μια σειρά αντιδιαβητικών προϊόντων για χορήγηση από το στόμα και ανάλογα βασικής ινσουλίνης. Η συμμαχία περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας για την ανάπτυξη και κυκλοφορία στην αγορά ενός μονοκλωνικού αντισώματος αντι-TGF-β.

Τα καινοτόμα προϊόντα της Boehringer Ingelheim για το διαβήτη που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης οδηγούν την επέκτασή της σε ένα νέο θεραπευτικό τομέα, που συμπληρώνεται από δύο ανάλογα βασικής ινσουλίνης, τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη από τη Lilly.

Η συμφωνία προάγει τη δέσμευση της Lilly να προσφέρει μια από τις ευρύτερες σειρές προϊόντων για την αντιμετώπιση του διαβήτη και να παρέχει μαζί με την Boehringer Ingelheim περισσότερες επιλογές στους διαβητικούς ασθενείς και στους γιατρούς τους.

Πέρα από τα σημαντικά επιστημονικά και ιατρικά οφέλη, η στρατηγική αυτή συμφωνία προβλέπει αμοιβαία οικονομικά οφέλη και για τις δύο εταιρείες, τα οποία προβλέπονται αναλυτικά στους όρους της συμφωνίας.

“Με τη συνεργασία μας, θα αποτελέσουμε μία από τις πιο ολοκληρωμένες θεραπευτικές προτάσεις για το διαβήτη στη φαρμακευτική βιομηχανία. Για τη Lilly, η συμμαχία αυτή βοηθά στη διεύρυνση του πεδίου των φαρμάκων μας για τους διαβητικούς ασθενείς, ενισχύει τις δυνατότητές μας για την αντιμετώπιση του διαβήτη και προσφέρει την προοπτική βραχυπρόθεσμων ευκαιριών εσόδων, καθώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε την επερχόμενη απώλεια της αποκλειστικότητας της πατέντας για διάφορα από τα προϊόντα μας”, είπε ο John C. Lechleiter, Ph.D., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lilly.

Η συνεργασία αυτή θα δώσει στην Boehringer Ingelheim και τη Lilly τα συνδυασμένα πλεονεκτήματα της εμπειρίας της Lilly στην αγορά του διαβήτη και δύο ανάλογα βασικής ινσουλίνης, καθώς και την πλούσια και πρωτοποριακή σειρά προϊόντων υπό ανάπτυξη τελικού σταδίου της Boehringer Ingelheim.” είπε ο Καθηγητής Andreas Barner, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Boehringer Ingelheim.


Η πολύ μεγάλη συμφωνία για τη φροντίδα του διαβήτη επικεντρώνεται σε τέσσερις ουσίες υπό ανάπτυξη που αντιπροσωπεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο υποσχόμενες κατηγορίες προϊόντων.


    Στην κορυφή