ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Βηματοδοτικών Κέντρων και Κέντρων τοποθέτησης Απινιδωτών που συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Υγείας ορίστηκε ο καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Μέλη της επιτροπής είναι οι: Ευστάθιος Ηλιοδρομίτης (αναπληρωτής καθηγητή Καρδιολογίας, νοσοκομείο 'Αττικόν'), Δημήτριος Αλεξόπουλος (καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών), Ιωάννης Καπρίνης (διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 'Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ'), Ιωάννης Καλλικάζαρος (διευθυντή Καρδιολογίας στο νοσοκομείο Αθηνών 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ', Παναγιώτης Βάρδας (καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης), Λάμπρος Μιχάλης (καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), Απόστολος Κατσιβάς (διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ') και Εμμανουήλ Σιδέρης (διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος στο νοσοκομείο 'ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'.

Όπως αναφέρει η απόφαση, έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των Βηματοδοτικών Κέντρων με βάση τα κριτήρια που τίθενται στην με αριθμ. 3 Απόφαση της 215ης /3-4- 2008 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ, σχετικά με:
  • Κέντρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή εμφύτευση βηματοδοτικής συσκευής, αλλά και εκπαίδευσης νέων στελεχών.
  • Κέντρα που πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλή εμφύτευση απινιδωτικής συσκευής αλλά και εκπαίδευσης νέων στελεχών.
  • Προϋποθέσεις ασφαλούς τοποθέτησης προσωρινών βηματοδοτών.


    Στην κορυφή