ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ - ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Τροπολογίες που ικανοποιούν σε σημαντικό βαθμό τους φαρμακοποιούς όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και σειρά βελτιωτικών τροποποιήσεων για θέματα συστεγάσεων έχουν κατατεθεί σήμερα στη Βουλή, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος που τηρεί στάση αναμονής για το θέμα.

"Ακόμη αναμένουμε τη οριστική διατύπωση για το θέμα των αποστάσεων από νοσοκομεία, συνταγογραφικά κέντρα κλπ , η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται ως εξής :
Σε απόσταση 100 ή 150 μέτρων εκατέρωθεν των πλησιέστερων άκρων της εξωτερικής κεντρικής πύλης των νοσοκομείων άνω των 100 ή 150 κλινών, επιτρέπεται η μεταφορά και ίδρυση επιπλέον φαρμακείων , των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει των αριθμό των ήδη λειτουργούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Όμως αντιμετωπίζουμε μια αδικαιολόγητη εμμονή από πλευράς του Υπουργείου όσον αφορά την μείωση της πληθυσμιακής αναλογίας στο 1: 1000, στο θέμα του ωραρίου και στο rebate.

Η πίεση συνεχίζεται μέσα και έξω από τη Βουλή προς όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων . Οι τροπολογίες θα κατατεθούν και θα ψηφισθούν προς το τέλος της διαδικασίας , δηλαδή γύρω στα μεσάνυκτα", αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος.

Με βάση τις τελικές διατυπώσεις επί των θεμάτων που μας αφορούν ο Π.Φ.Σ. θα συγκαλέσει τις επόμενες ημέρες τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί και να αποφασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες .


    Στην κορυφή