ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ


Μετά από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής για την εναρμόνιση των παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται σε δυο εβδομάδες η απόφαση του Ιδρύματος για την παροχή ειδικών υποδημάτων σε πάσχοντες απο σακχαρώδη διαβήτη.

Σε σχετική ανακοίνωση του ΙΚΑ αναφέρεται πως για τη χορήγηση θεραπευτικών υποδημάτων στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη ασφαλισμένους του Ιδρύματος, με τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο (ν.3863/2010 άρθρο 31, παρ.4) προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη των Διοικήσεων των ΦΚΑ και του ΟΠΑΔ προκειμένου να εναρμονιστούν οι κανόνες που καθορίζουν τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα άτομα που πάσχουν από διαβήτη.

Προτεραιότητα της Διοίκησης του ΙΚΑ αποτελεί η σύσταση ειδικής Επιτροπής αποτελούμενης από γιατρούς του Ιδρύματος και μέλη της επιστημονικής κοινότητας, η οποία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. το σύνολο των παροχών για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.


    Στην κορυφή