ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ


Διανύουμε μια περίοδο κοινωνικής αποσταθεροποίησης, με πλήθος συνοδών οικονομικών εμποδίων, με αποτέλεσμα την επίταση του καθημερινού άγχους, αυξημένη ανασφάλεια, επαγγελματική εξουθένωση και γενικότερα δυσλειτουργία στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις. Σε αυτές τις συνθήκες διαφαίνεται πως τα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες ώστε να επιλύουν προβλήματα ενδέχεται να οδηγηθούν πιο εύκολα στην κατάθλιψη καθώς αδυνατούν να υπερνικήσουν την αβεβαιότητα και τις επιπτώσεις που κυριαρχούν τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ψυχολόγο Δρ Χαρά Νομικού και τους συνεργάτες της έδειξε ότι τα άτομα που έχουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, τείνουν να εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την αρχική ερευνητική υπόθεση των επιστημόνων σύμφωνα με την οποία, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, εκείνοι που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στα καθημερινά προβλήματα είναι εκείνοι που διαθέτουν ευέλικτους μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων και ως εκ’ τούτου δεν παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάθλιψη έχει αυξηθεί ραγδαία στο δυτικό κόσμο, απόρροια των πολλών οικονομικών απαιτήσεων σε κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό επίπεδο. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη παρούσα έρευνα σύμφωνα με την οποία, από τα άτομα που επισκέφθηκαν τον ψυχολόγο, ανεξαρτήτου προβλήματος, το 75 % παρουσίαζε ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη. Αναλυτικά το 17% παρουσίαζε σοβαρής βαρύτητας κατάθλιψη, το 25 % μέτρια κατάθλιψη ενώ το 33% παρουσίαζε ελαφριάς βαρύτητας κατάθλιψης. Απουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων εμφάνιζε μόλις το 25% του δείγματος.

Η έρευνα* πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 107 ατόμων, στα οποία αξιολογήθηκε και συσχετίστηκε η παρουσία κατάθλιψης με την ευελιξία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών τεστ. Αυτό που φάνηκε είναι ότι η δεξιότητα στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων σχετίζεται αντίστροφα με την παρουσία κατάθλιψης.

Βάσει της έρευνας αυτής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη σημερινή περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας, αυτοί που θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις καθημερινές δυσκολίες είναι εκείνοι που έχουν ευέλικτους και ικανοποιητικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων και δεν παρουσιάζουν καταθλιπτικά συμπτώματα (σοβαρής βαρύτητας κατάθλιψη). Τα άτομα αυτά φαίνεται να είναι περισσότερο λειτουργικά στη ζωή τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι εν λόγο άνθρωποι μπορούν να υπερνικούν την αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε επαγγελματικό και σε κοινωνικό επίπεδο, δεν χάνουν την αισιοδοξία τους και προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα τους.

Καθώς η ψυχική και η συναισθηματική ισορροπία των ανθρώπων διασαλεύεται, η προσφυγή σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αυξάνεται γραμμικά. Έτσι θα αντιμετωπισθεί η κατάθλιψη και θα οχυρωθεί η ψυχική υγεία του ανθρώπου ώστε να καταφέρει να βγει αλώβητος από την οικονομική ύφεση και ότι αυτή συνεπάγεται.


*Την έρευνα πραγματοποίησαν η Κλινικός Ψυχολόγος, Δρ. Χαρά Νομικού, Παν/μιο II Le Mirail Toulouse, Ερευνητικό Κέντρο CERPP Toulouse, Γαλλία, η Κλινικός Ψυχολόγος Αρετή Τσινού, MSc, MA, WPUNJ, USA, η Αθανασία Καρύδη, ψυχομέτρης, απόφοιτος του ΙΔΨ, και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, βασιζόμενοι σε στοιχεία ατόμων που ζήτησαν ψυχολογική βοήθεια κατά τo έτος 2010
    Στην κορυφή