Προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. για το Ασφαλιστικό


Εν όψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέθεσε εγγράφως τις προτάσεις της επί των άρθρων που αφορούν στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των ατόμων με αναπηρία στα μέλη της, ζητώντας παράλληλα να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την ακρόαση των Κοινωνικών Εταίρων.

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία, «είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα πρώτα θύματα σε περιόδους οικονομικών κρίσεων είναι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους. Σε τέτοιες περιόδους η Πολιτεία καλείται και οφείλει να προστατέψει, πρώτα και κύρια, τις πλέον ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού με συγκεκριμένα και απολύτως διακριτά μέτρα. Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα, έως και σήμερα η ελληνική Πολιτεία όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά δεν προχώρησε, ως όφειλε, στην εξαίρεση αυτών από μία σειρά πρόσφατων επώδυνων οικονομικών μέτρων όπως η περικοπή των μισθών, συντάξεων, δώρου εορτών αδείας κ.λπ.
Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, εν πρώτοις, διατηρεί ευνοϊκά συνταξιοδοτικά μέτρα που ισχύουν εδώ και χρόνια για τα άτομα με αναπηρία, όμως αδιαμφισβήτητα δεν εισάγει μέτρα με τα οποία θα προστατευτεί το ύψος των συντάξεων αναπηρίας τους. Αντιθέτως μέρος των αντισυνταγματικών του ρυθμίσεων οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων αναπηρίας ή των συντάξεων που θα λάβουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.

H Συνομοσπονδία ζητεί:

1. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στην Ο.Κ.Ε
2. Ρητή αναφορά στο ότι το ποσό της βασικής σύνταξης καταβάλλεται στο ακέραιο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης στο 55ο έτος της ηλικίας (παρ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος και παρ. 7 του άρθρου 6 του παρόντος), λόγω του ότι έχουν στη φροντίδα τους άτομο με αναπηρία
3. Εισοδηματική στήριξη των συνταξιούχων με αναπηρία του δημοσίου με πρόσθετες προβλέψεις και μέτρα
4. Εναρμόνιση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις διατάξεις που διέπουν τους ασφαλισμένους σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
5. Εξαίρεση από την παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, όλων των συνταξιούχων που αποδεδειγμένα έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και των γονέων που έχουν στη φροντίδα τους άτομο με βαριά και πολλαπλή αναπηρία και βαρύνονται φορολογικά από αυτό».


    Στην κορυφή